H1.Neurogeriatrik.Winblad

Organisation: H1.Neurogeriatrik

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Neurogeriatrik Winblad, 171 77 Stockholm

Anställda

Daniela Enache Anknuten till Forskning
Anders Gustavsson Anknuten till Forskning
Gunilla Johansson samordnare
Rajnish Kumar Anknuten till Forskning
Jan Näslund Anknuten till Forskning
Pavel Pavlov Anknuten till Forskning
Bojana Petek Anknuten till Forskning
Xuelian Sun Anknuten till Forskning
Lisha Wang postdoktor
Bengt Winblad professor, senior
Shaoxun Xie forskningsassistent
Zhe Zhao Doktorand