C7.Informatik.Koch

Organisation: C7.Informatik

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Informatik Koch, 171 77 Stockholm

Grupper

C7.Informatik.Koch.Karlgren
C7.Informatik.Koch.Sjöström-Bujacz

Anställda

Gustav Alvfeldt Doktorand
Sophia Appelbom doktorand
Maria Appelgren utbildningsadministratör
Peter Bolin Doktorand
Magnus Boman Anknuten till Forskning
Stefano Bonacina assisterande lektor
Ebba Carbonnier Annan grund
Rong Chen Anknuten till Forskning
Nadia Davoody assisterande lektor
Angelica Fredholm Anknuten till Forskning
Maxine Harjani forskningsassistent
Vasilis Hervatis adjunkt
Hans Hjelmqvist Anknuten till Forskning
Gustaf Otto Hultgren Extern konsult/Inhyrd personal
Mikael Huss Anknuten till Forskning
Maria Hägglund Anknuten till Undervisning/handledning
Lovisa Jäderlund Hagstedt Doktorand
Klas Karlgren senior forskare
Sabine Koch professor
Charilaos Koufidis Doktorand
Leo Kowalski doktorand
Hanna Lachmann Anknuten till Undervisning/handledning
Marie Lind administratör
Susanne Lundell Rudberg Doktorand
Pernilla Lundh adjungerad adjunkt
Rikard Lövström specialist
Gunilla Lööf Anknuten till Forskning
Katri Manninen Anknuten till Forskning
Sokratis Nifakos systemutvecklare
Therese Scott Duncan doktorand
Nina Sellberg Anknuten till Undervisning/handledning
Charlotte Silén lektor
Lars Sjödin Annan grund
Peter Sjögårde Bibliometrisk analytiker
Aleksandra Sjöström-Bujacz biträdande lektor
Niclas Skyttberg Anknuten till Forskning
Linda Sonesson Anknuten till Undervisning/handledning
Natalia Stathakarou doktorand
Erik Sundvall Anknuten till Forskning
Cara Swain Doktorand
Jennifer Valcke adjunkt
Dimitrios Xydias projektsamordnare