C7.Informatik.Koch.Karlgren

Organisation: C7.Informatik.Koch

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Informatik Koch Karlgren, 171 77 Stockholm

Anställda

Angelica Fredholm Anknuten till Forskning
Maxine Harjani forskningsassistent
Hans Hjelmqvist Anknuten till Forskning
Klas Karlgren senior forskare
Charilaos Koufidis Anknuten till Forskning
Hanna Lachmann Anknuten till Forskning
Susanne Lundell Rudberg Anknuten till Forskning
Pernilla Lundh adjungerad adjunkt
Gunilla Lööf Anknuten till Forskning
Katri Manninen Anknuten till Forskning
Charlotte Silén lektor
Natalia Stathakarou doktorand
Cara Swain Doktorand