C7.Informatik.Koch.Karlgren

Organisation: C7.Informatik.Koch

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Informatik Koch Karlgren, 171 77 Stockholm

Anställda

Angelica Fredholm Anknuten till Forskning
Maxine Harjani forskningsassistent
Hans Hjelmqvist Anknuten till Forskning
Klas Karlgren senior forskare
Charilaos Koufidis Doktorand
Hanna Lachmann Anknuten till Undervisning/handledning
Susanne Lundell Rudberg Doktorand
Pernilla Lundh adjungerad adjunkt
Gunilla Lööf Anknuten till Forskning
Katri Manninen Anknuten till Forskning
Charlotte Silén lektor
Linda Sonesson Anknuten till Undervisning/handledning
Natalia Stathakarou doktorand
Cara Swain Doktorand
Jennifer Valcke adjunkt