C7.Informatik.Koch.Karlgren

Organisation: C7.Informatik.Koch

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Informatik Koch Karlgren, 171 77 Stockholm

Anställda

Angelica Fredholm Anknuten till Forskning
Hans Hjelmqvist Anknuten till Forskning
Klas Karlgren forskare
Charilaos Koufidis Doktorand
Hanna Lachmann Anknuten till Undervisning/handledning
Susanne Lundell Rudberg Doktorand
Gunilla Lööf Anknuten till Forskning
Katri Manninen Anknuten till Forskning
Janet Mattsson Anknuten till Forskning
Juha Nieminen adjunkt
Anna Pettersson adjunkt
Charlotte Silén lektor
Linda Sonesson Anknuten till Undervisning/handledning
Natalia Stathakarou projektsamordnare
Jennifer Valcke adjunkt