C7.Informatik

Organisation: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Informatik, 171 77 Stockholm

Grupper

C7.Informatik.Koch

Anställda

Gustav Alvfeldt Doktorand
Sophia Appelbom doktorand
Maria Appelgren utbildningsadministratör
Peter Bolin Doktorand
Magnus Boman Extern konsult/Inhyrd personal
Stefano Bonacina forskare
Ebba Carbonnier Annan grund
Krishna Chandramouli Annan grund
Rong Chen Anknuten till Forskning
Nadia Davoody lektor, biträdande
Johan Eltes Doktorand
Angelica Fredholm Anknuten till Forskning
Vasilis Hervatis adjunkt
Hans Hjelmqvist Anknuten till Forskning
Gustaf Otto Hultgren Annan grund
Mikael Huss Anknuten till Forskning
Maria Hägglund Anknuten till Undervisning/handledning
Lovisa Jäderlund Hagstedt Doktorand
Klas Karlgren forskare
Sabine Koch professor
Charilaos Koufidis Doktorand
Leo Kowalski forskningsassistent
Hanna Lachmann Anknuten till Undervisning/handledning
Marie Lind administratör
Susanne Lundell Rudberg Doktorand
Gunilla Lööf Anknuten till Forskning
Katri Manninen Anknuten till Forskning
Janet Mattsson Anknuten till Forskning
Juha Nieminen adjunkt
Sokratis Nifakos systemutvecklare
Anna Pettersson adjunkt
Maryam Razavi Anknuten till Forskning
Therese Scott Duncan doktorand
Nina Sellberg Anknuten till Undervisning/handledning
Charlotte Silén lektor
Lars Sjödin Annan grund
Peter Sjögårde bibliotekarie
Aleksandra Sjöström-Bujacz lektor, biträdande
Niclas Skyttberg Anknuten till Forskning
Linda Sonesson Anknuten till Undervisning/handledning
Natalia Stathakarou projektsamordnare
Erik Sundvall Anknuten till Forskning
Jennifer Valcke adjunkt