Skip to main content

Organisation:

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Informatik, 171 77 Stockholm

Groups

C7.Informatik.Koch

Employees

Rong Chen Anknuten till Forskning
Hanna Lachmann Anknuten till Forskning
Therese Scott Duncan assistent klinisk
Natalia Stathakarou doktorand
Klas Karlgren forskare
Stefano Bonacina forskare
Vasilis Hervatis adjunkt
Sokratis Nifakos doktorand
Niclas Skyttberg Anknuten till Forskning
Ebba Carbonnier Anknuten till Undervisning/handledning
Sabine Koch professor
Nina Sellberg Anknuten till Forskning
Hans Hjelmqvist
Linda Sonesson Anknuten till Forskning
Gunilla Lööf Anknuten till Forskning
Mikael Huss Annan grund
Charlotte Silén lektor
Christina Mannerheim projektsamordnare
Sara Riggare doktorand-L
Angelica Fredholm Anknuten till Forskning
Nadia Davoody lektor, biträdande
Janet Mattsson Anknuten till Forskning
Katri Manninen Annan grund
Maria Appelgren utbildningsadministratör
Marie Lind Thalwitzer administratör
Maria Hägglund Anknuten till Undervisning/handledning