C7.Informatik

Organisation: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Informatik, 171 77 Stockholm

Grupper

C7.Informatik.Koch

Anställda

Gustav Alvfeldt Doktorand
Maria Appelgren utbildningsadministratör
Florian Bauernfeind arvodist
Florian Bauernfeind arvodist
Peter Bolin Doktorand
Magnus Boman Extern konsult/Inhyrd personal
Stefano Bonacina forskare
Ebba Carbonnier Annan grund
Rong Chen Anknuten till Forskning
Nadia Davoody lektor, biträdande
Johan Eltes Doktorand
Angelica Fredholm Anknuten till Forskning
Mouna Ghannam arvodist
Vasilis Hervatis adjunkt
Hans Hjelmqvist Anknuten till Forskning
Henrik Honkanen arvodist
Gustaf Hultgren forskningsassistent
Mikael Huss Anknuten till Forskning
Maria Hägglund Anknuten till Undervisning/handledning
Lovisa Jäderlund Hagstedt Doktorand
Klas Karlgren forskare
Sabine Koch professor
Charilaos Koufidis Doktorand
Hanna Lachmann Anknuten till Undervisning/handledning
Marie Lind administratör
Susanne Lundell Rudberg Doktorand
Gunilla Lööf Anknuten till Forskning
Katri Manninen Anknuten till Forskning
Janet Mattsson Anknuten till Forskning
Sokratis Nifakos doktorand
Anna Pettersson adjunkt
Seyedehmaryam Razavi Anknuten till Forskning
Therese Scott Duncan doktorand
Nina Sellberg Anknuten till Undervisning/handledning
Charlotte Silén lektor
Peter Sjögårde bibliotekarie
Niclas Skyttberg Anknuten till Forskning
Linda Sonesson Anknuten till Undervisning/handledning
Natalia Stathakarou projektsamordnare
Jennifer Valcke adjunkt