C7.Informatik

Organisation: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Informatik, 171 77 Stockholm

Grupper

C7.Informatik.Koch

Anställda

Gustav Alvfeldt Doktorand
Sophia Appelbom doktorand
Maria Appelgren utbildningsadministratör
Peter Bolin Doktorand
Magnus Boman Anknuten till Forskning
Stefano Bonacina assisterande lektor
Ebba Carbonnier Anknuten till Forskning
Nadia Davoody assisterande lektor
Angelica Fredholm Anknuten till Forskning
Maxine Harjani forskningsassistent
Vasilis Hervatis adjunkt
Hans Hjelmqvist Anknuten till Forskning
Gustaf Otto Hultgren Extern konsult/Inhyrd personal
Maria Hägglund Anknuten till Undervisning/handledning
Lovisa Jäderlund Hagstedt Doktorand
Klas Karlgren senior forskare
Gunnar Klein Anknuten till Forskning
Sabine Koch professor
Charilaos Koufidis Anknuten till Forskning
Leo Kowalski doktorand
Hanna Lachmann Anknuten till Forskning
Marie Lind administratör
Jasmin Lukas Anknuten till Forskning
Susanne Lundell Rudberg Anknuten till Forskning
Pernilla Lundh adjungerad adjunkt
Gunilla Lööf Anknuten till Forskning
Katri Manninen Anknuten till Forskning
Sokratis Nifakos systemutvecklare
Charlotte Silén lektor
Lars Sjödin Annan grund
Peter Sjögårde Bibliometrisk analytiker
Aleksandra Sjöström-Bujacz biträdande lektor
Niclas Skyttberg Anknuten till Forskning
Natalia Stathakarou doktorand
Erik Sundvall Anknuten till Forskning
Cara Swain Doktorand
Dimitrios Xydias projektsamordnare