Skip to main content

Organisation:

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Lärande, 171 77 Stockholm

Groups

C7.Lärande.Stenfors
C7.Lärande.Tomson
C7.Lärande.AT-Provet

Employees

Linda Sturesson projektledare
Sigrid Louise Bergman projektsamordnare
Zoi Säflund projektsamordnare
David Irby Anknuten till Forskning
Ronny Sejersen projektledare
Elisabet Lindgren utbildningshandläggare
Aleksandra Sjöström-Bujacz projektledare
Magnus Backheden adjunkt
Anne Leppänen doktorand-L
Daniel Olsson statistiker
Eva Hagel statistiker
Tanja Tomson forskare
Cormac McGrath Anknuten till Forskning
Mesfin Kassaye Tessma adjunkt
Annika Vänje forskare
Karin Wrangö utbildningsadministratör
Elisabeth Löfgren utbildningsadministratör
Sivan Menczel projektsamordnare
Jayne Alfredsson projektsamordnare
Terese Stenfors forskare
Anna Bonnevier projektledare
Elizabeth Blum projektsamordnare
Anna Vikström
Per Palmgren adjunkt
Ebba Petersson