C7.Lärande

Organisation: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Lärande, 171 77 Stockholm

Grupper

C7.Lärande.Stenfors
C7.Lärande.Tomson
C7.Lärande.AT-Provet

Anställda

Jayne Alfredsson projektsamordnare
Magnus Backheden adjunkt
Louise Bergman projektsamordnare
Elizabeth Blum projektsamordnare
Klara Bolander Anknuten till Forskning
Anna Bonnevier projektledare
Agnes Elmberger Doktorand
Eva Hagel statistiker
David Irby Anknuten till Forskning
Mesfin Kassaye Tessma adjunkt
Anne Leppänen projektsamordnare
Elisabet Lindgren utbildningshandläggare
Elisabeth Löfgren utbildningsadministratör
Ralph Mackinnon Doktorand
Cormac Mcgrath Anknuten till Forskning
Sivan Menczel projektsamordnare
Juha Nieminen
Daniel Olsson statistiker
Per Palmgren adjunkt
Ebba Petersson statistiker
Ronny Sejersen projektledare
Aleksandra Sjöström-Bujacz projektledare
Terese Stenfors forskare
Linda Sturesson Stabel projektledare
Zoe Säflund projektsamordnare
Tanja Tomson forskare
Anna Vikström
Luke Andrew Woodham Anknuten till Forskning
Karin Wrangö utbildningsadministratör