C7.Lärande

Organisation: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Lärande, 171 77 Stockholm

Grupper

C7.Lärande.Stenfors
C7.Lärande.Tomson
C7.Lärande.AT-Provet

Anställda

Jayne Alfredsson projektsamordnare
Fia Andersson Annan grund
Magnus Backheden adjunkt
Elizabeth Blum projektsamordnare
Klara Bolander Anknuten till Forskning
Anna Bonnevier pedagogisk utvecklare
Andreas Carlborg Annan grund
Agnes Elmberger Doktorand
Nora Espahbodi utbildningsadministratör
Åke Grundberg adjunkt
Eva Hagel statistiker
David Irby Anknuten till Forskning
Mesfin Kassaye Tessma adjunkt
Elisabet Lindgren utbildningshandläggare
Ralph Mackinnon Doktorand
Sivan Menczel specialist
Juha Nieminen adjunkt
Per Palmgren adjunkt
Ebba Petersson statistiker
Ronny Sejersen Annan grund
Terese Stenfors professor
Linda Sturesson Stabel projektledare
Zoe Säflund pedagogisk utvecklare
Tanja Tomson forskare
Luke Andrew Woodham Anknuten till Forskning