C7.Lärande

Organisation: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Lärande, 171 77 Stockholm

Grupper

C7.Lärande.Stenfors
C7.Lärande.Tomson
C7.Lärande.AT-Provet

Anställda

Jayne Alfredsson projektsamordnare
Fia Andersson projektsamordnare
Magnus Backheden adjunkt
Anna Bonnevier pedagogisk utvecklare
Andreas Carlborg Annan grund
Azadeh Chizarifard statistiker
Agnes Elmberger assistent klinisk
Amani Eltayb adjunkt
Nora Espahbodi utbildningsadministratör
Kevin Eva Anknuten till Forskning
Henrike Häbel statistiker
Elisabet Lindgren utbildningshandläggare
Ralph MacKinnon Anknuten till Forskning
Juha Nieminen adjunkt
Per Palmgren assisterande lektor
Ronny Sejersen Extern konsult/Inhyrd personal
Terese Stenfors professor
Marika Ström statistiker
Zoe Säflund pedagogisk utvecklare
Tanja Tomson senior forskare