C7.Lärande.Stenfors

Organisation: C7.Lärande

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Lärande Stenfors, 171 77 Stockholm

Anställda

Elizabeth Blum projektsamordnare
Klara Bolander Anknuten till Forskning
Anna Bonnevier pedagogisk utvecklare
Agnes Elmberger Doktorand
Åke Grundberg adjunkt
David Irby Anknuten till Forskning
Ralph Mackinnon Doktorand
Sivan Menczel specialist
Juha Nieminen adjunkt
Per Palmgren adjunkt
Terese Stenfors professor
Linda Sturesson Stabel projektledare
Zoe Säflund pedagogisk utvecklare
Luke Andrew Woodham Anknuten till Forskning