C7.Lärande.Tomson

Organisation: C7.Lärande

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Lärande Tomson, 171 77 Stockholm

Grupper

C7.Lärande.Tomson Häbel.MedStat
C7.Lärande.Tomson.LearnTech

Anställda

Jayne Alfredsson projektsamordnare
Fia Andersson projektsamordnare
Magnus Backheden adjunkt
Azadeh Chizarifard statistiker
Nora Espahbodi utbildningsadministratör
Henrike Häbel statistiker
Elisabet Lindgren utbildningshandläggare
Marika Ström statistiker
Tanja Tomson senior forskare