C7.Lärande.Tomson

Organisation: C7.Lärande

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Lärande Tomson, 171 77 Stockholm

Grupper

C7.Lärande.Tomson.MedStat
C7.Lärande.Tomson.LearnTech

Anställda

Jayne Alfredsson projektsamordnare
Fia Andersson projektsamordnare
Magnus Backheden adjunkt
Nora Espahbodi utbildningsadministratör
Henrike Häbel statistiker
Mesfin Kassaye Tessma adjunkt
Elisabet Lindgren utbildningshandläggare
Tanja Tomson senior forskare
Johan Zetterqvist statistiker