C7.Lärande.Tomson

Organisation: C7.Lärande

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Lärande Tomson, 171 77 Stockholm

Grupper

C7.Lärande.Tomson.MedStat
C7.Lärande.Tomson.LearnTech

Anställda

Jayne Alfredsson projektsamordnare
Fia Andersson projektsamordnare
Magnus Backheden adjunkt
Nora Espahbodi utbildningsadministratör
Eva Hagel statistiker
Mesfin Kassaye Tessma adjunkt
Elisabet Lindgren utbildningshandläggare
Ronny Sejersen Annan grund
Tanja Tomson forskare
Johan Zetterqvist statistiker