C6.Integrativ metabolomik

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Integrativ metabolomik, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Integrativ metabolomik.Wheelock

Anställda

Willem Abma Anknuten till Forskning
Neda Alizadeh Khameneh Anknuten till Forskning
Romanas Chaleckis Anknuten till Forskning
Antonio Checa Senior Forskningsinfrastrukturspecialist
Tanize Dos Santos Acunha postdoktor
Johan Kolmert biträdande lektor
Nadia Lamari forskningsingenjör
Johanna Revol-Cavalier Anknuten till Forskning
Olivier Salamin Anknuten till Forskning
Rana Seren doktorand
Matthew Smith Postdoktorala studier
Craig Wheelock senior forskare
Marketa Zajickova forskningsassistent