C6.Integrativ metabolomik.Wheelock

Organisation: C6.Integrativ metabolomik

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Integrativ metabolomik Wheelock, 171 77 Stockholm

Anställda

Willem Abma Anknuten till Forskning
Neda Alizadeh Khameneh Anknuten till Forskning
Romanas Chaleckis Anknuten till Forskning
Antonio Checa Senior Forskningsinfrastrukturspecialist
Tanize Dos Santos Acunha postdoktor
Johan Kolmert biträdande lektor
Nadia Lamari forskningsingenjör
Johanna Revol-Cavalier Anknuten till Forskning
Olivier Salamin Anknuten till Forskning
Rana Seren doktorand
Matthew Smith Postdoktorala studier
Craig Wheelock senior forskare
Marketa Zajickova forskningsassistent