C6.Lung- och luftvägsforskning

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Lung- och luftvägsforskning, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Lung- och luftvägsforskning.Lindén
C6.Lung- och luftvägsforskning.Bossios

Anställda

Elga Bernardo Bandeira De Melo forskningsspecialist
Apostolos Bossios senior forskare
Bettina Brundin Anknuten till Forskning
Eduardo Cardenas postdoktor
Anna Ehlin Anknuten till Forskning
Pia Ghosh Doktorand
Anders Lindén professor/överläkare
Nimo Osman Anknuten till Forskning
Nikolaos Pournaras Doktorand
Anna Ridderby Anknuten till Forskning