C6.Lung- och luftvägsforskning.Lindén

Organisation: C6.Lung- och luftvägsforskning

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Lung- och luftvägsforskning Lindén, 171 77 Stockholm

Anställda

Elga Bernardo Bandeira De Melo forskningsspecialist
Bettina Brundin Anknuten till Forskning
Anna Ehlin Anknuten till Forskning
Nikolaos Lazarinis Anknuten till Forskning
Anders Lindén professor/överläkare
Nikolaos Pournaras Doktorand
Patricia Ramos Ramirez Anknuten till Forskning
Anna Ridderby Anknuten till Forskning