C6.Lung- och luftvägsforskning.Lindén

Organisation: C6.Lung- och luftvägsforskning

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Lung- och luftvägsforskning Lindén, 171 77 Stockholm

Anställda

Elga Bernardo Bandeira De Melo forskningsspecialist
Apostolos Bossios senior forskare
Bettina Brundin Anknuten till Forskning
Eduardo Cardenas postdoktor
Anna Ehlin Anknuten till Forskning
Pia Ghosh Doktorand
Anders Lindén professor/överläkare
Nikolaos Pournaras Doktorand
Anna Ridderby Anknuten till Forskning