Skip to main content

C6.Intervention och implementeringsforskning

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Intervention och implementeringsforskning, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Intervention och implementeringsforskning.Jensen
C6.Intervention och implementeringsforskning.Kwak
C6.Intervention och implementeringsforskning.Skillgate
C6.Intervention och implementeringsforskning.Björklund

Anställda

Klara Edlund projektledare
Christina Björklund forskare
Elisabeth Björk Brämberg forskare
Gunnar Bergström forskare
Ulf Johanson Anknuten till Forskning
Lennart Bodin forskare
Sofie Jonsson projektsamordnare
Bozana Johansson doktorand
Andreas Eklund postdoktor
Martin Asker Anknuten till Forskning
Irene Jensen professor
Pernilla Bolander Anknuten till Forskning
Lotta Nybergh Anknuten till Forskning
Fredrik Johansson Anknuten till Forskning
Iben Axén forskarassistent
Lisa Holmlund (f.d Bergmark) postdoktor
Eva E. Skillgate lektor
Lydia Kwak lektor
Nathan Weiss Anknuten till Forskning
Ida Karlsson
Jesper Hjertstrand Anknuten till Forskning
Emmanuel Aboagye postdoktor
Ulrika Tranaeus Fitzgerald Anknuten till Forskning
Charlotte Wåhlin Anknuten till Forskning
Stina Lilje Anknuten till Forskning
Tobias Sundberg Anknuten till Forskning
Marijke Keus Van De Poll Anknuten till Forskning
Caroline Olsson
Lena Holm Anknuten till Forskning
Anthony Larsson postdoktor
Fredrik Johansson Anknuten till Forskning
Nina Oparina
Oscar Javier Pico Espinosa Anknuten till Forskning
Gerry Larsson Anknuten till Forskning
Erik Bjurström Anknuten till Forskning
Helena Tinnerholm Ljungberg postdoktor
Anna Toropova postdoktor
Jeffrey Casely-Hayford doktorand