C6.Intervention och implementeringsforskning

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Intervention och implementeringsforskning, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.IIR.Jensen
C6.IIR.Kwak
C6.IIR.Skillgate
C6.IIR.Björklund
C6.IIR.Björk Brämberg
C6.IIR.Axén

Anställda

Emmanuel Aboagye postdoktor
Martin Asker Anknuten till Forskning
Iben Axén forskare
Anders Galaasen Bakken Doktorand
Gunnar Bergström forskare
Erik Bjurström Anknuten till Forskning
Elisabeth Björk Brämberg forskare
Christina Björklund forskare
Fredrik Bodestam Anknuten till Forskning
Lennart Bodin Anknuten till Forskning
Pernilla Bolander Anknuten till Forskning
Jeffrey Casely-Hayford doktorand
Klara Edlund Anknuten till Forskning
Andreas Eklund lektor, biträdande
Jesper Hjertstrand Anknuten till Forskning
Lena Holm Anknuten till Forskning
Lisa Holmlund (f.d Bergmark) postdoktor
Irene Jensen professor
Ulf Johanson Anknuten till Forskning
Bozana Johansson postdoktor
Fredrik Johansson Anknuten till Forskning
Fredrik Johansson Anknuten till Forskning
Sofie Jonsson projektsamordnare
Ida Karlsson doktorand
Lydia Kwak lektor
Gerry Larsson Anknuten till Forskning
Stina Lilje Anknuten till Forskning
Per Lindqvist Anknuten till Forskning
Malin Mattson Molnar postdoktor
Lotta Nybergh Anknuten till Forskning
Caroline Olsson postdoktor
Lisa Rudolfsson Anknuten till Forskning
Andreas Rödlund doktorand
Lars Sandman Anknuten till Forskning
Elisabeth Sernbo Anknuten till Forskning
Eva E. Skillgate Anknuten till Forskning
Tobias Sundberg Anknuten till Forskning
Veronica Svärd postdoktor
Helena Tinnerholm Ljungberg postdoktor
Anna Toropova postdoktor
Ulrika Tranaeus Fitzgerald Anknuten till Forskning
Nathan Weiss Anknuten till Forskning
Charlotte Wåhlin Anknuten till Forskning