Skip to main content

Organisation:

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Intervention och implementeringsforskning, 171 77 Stockholm

Groups

C6.Intervention och implementeringsforskning.Jensen
C6.Intervention och implementeringsforskning.Kwak
C6.Intervention och implementeringsforskning.Skillgate

Employees

Emmanuel Aboagye Anknuten till Forskning
Gerry Larsson Anknuten till Forskning
Klara Edlund projektledare
Tobias Sundberg Anknuten till Forskning
Anna Frostegård Annan grund
Christina Björklund forskare
Elisabeth Björk Brämberg forskare
Lena Holm forskare
Gunnar Bergström forskare
Ulrika Tranaeus Fitzgerald Anknuten till Forskning
Fredrik Johansson Anknuten till Forskning
Ulf Johanson Annan grund
Lennart Bodin forskare
Sofie Jonsson projektsamordnare
Nina Oparina Annan grund
Bozana Johansson doktorand
Eva Nilsson projektadministratör
Andreas Eklund postdoktor
Therese Hellman Anknuten till Forskning
Charlotte Wåhlin Anknuten till Forskning
Erik Bjurström Anknuten till Forskning
Martin Asker Anknuten till Forskning
Oscar Javier Pico Espinosa doktorand
Lina Palmlöf Annan grund
Victor Lyberg Annan grund
Teresia Nyman Anknuten till Forskning
Stina Lilje Anknuten till Forskning
Irene Jensen professor
Pernilla Bolander Anknuten till Forskning
Lotta Nybergh Anknuten till Forskning
Marijke Keus Van De Poll postdoktor
Fredrik Johansson Anknuten till Forskning
Iben Axén forskarassistent
Lisa Holmlund
Maria Boström postdoktor
Eva E. Skillgate lektor
Lydia Kwak lektor
Nathan Weiss Extern student