C6.Intervention och implementeringsforskning

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Intervention och implementeringsforskning, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Intervention och implementeringsforskning.Jensen
C6.Intervention och implementeringsforskning.Kwak
C6.Intervention och implementeringsforskning.Skillgate
C6.Intervention och implementeringsforskning.Björklund

Anställda

Emmanuel Aboagye postdoktor
Martin Asker Anknuten till Forskning
Iben Axén forskarassistent
Gunnar Bergström forskare
Astrid Bergström Hurtig Anknuten till Forskning
Erik Bjurström Anknuten till Forskning
Elisabeth Björk Brämberg forskare
Christina Björklund forskare
Lennart Bodin forskare
Jeffrey Casely-Hayford doktorand
Maria Dottori Anknuten till Forskning
Klara Edlund projektledare
Andreas Eklund postdoktor
Jesper Hjertstrand Anknuten till Forskning
Lena Holm Anknuten till Forskning
Lisa Holmlund (f.d Bergmark) postdoktor
Irene Jensen professor
Ulf Johanson Anknuten till Forskning
Bozana Johansson postdoktor
Fredrik Johansson Anknuten till Forskning
Fredrik Johansson Anknuten till Forskning
Sofie Jonsson projektsamordnare
Ida Karlsson doktorand
Marijke Keus Van De Poll Anknuten till Forskning
Lydia Kwak lektor
Gerry Larsson Anknuten till Forskning
Anthony Larsson Anknuten till Forskning
Stina Lilje Anknuten till Forskning
Per Lindqvist Anknuten till Forskning
Malin Mattson Molnar postdoktor
Lotta Nybergh Anknuten till Forskning
Caroline Olsson postdoktor
Nina Oparina
Oscar Javier Pico Espinosa Anknuten till Forskning
Eva E. Skillgate lektor
Tobias Sundberg Anknuten till Forskning
Helena Tinnerholm Ljungberg postdoktor
Anna Toropova postdoktor
Ulrika Tranaeus Fitzgerald Anknuten till Forskning
Nathan Weiss Anknuten till Forskning
Charlotte Wåhlin Anknuten till Forskning