C6.Intervention och implementeringsforskning

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Intervention och implementeringsforskning, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.IIR.Kwak
C6.IIR.Skillgate
C6.IIR.Björklund
C6.IIR.Björk Brämberg
C6.IIR.Axén

Anställda

Emmanuel Aboagye Anknuten till Forskning
Martin Asker Anknuten till Forskning
Iben Axén senior forskare
Anders Galaasen Bakken Anknuten till Forskning
Gunnar Bergström forskare
Elisabeth Björk Brämberg senior forskare
Christina Björklund senior forskare
Pernilla Bolander Anknuten till Forskning
Jeffrey Casely-Hayford doktorand
Klara Edlund Anknuten till Forskning
Andreas Eklund biträdande lektor
Anna Frantz doktorand
Lena Holm Anknuten till Forskning
Irene Jensen professor
Fredrik Johansson Anknuten till Forskning
Sofie Jonsson projektsamordnare
Nishteman Karalaitis doktorand
Ida Karlsson doktorand
Lydia Kwak lektor
Stina Lilje Anknuten till Forskning
Per Lindqvist Anknuten till Forskning
Malin Mattson Molnar Anknuten till Forskning
Aziz Mensah Anknuten till Forskning
Lotta Nybergh Anknuten till Forskning
Caroline Olsson samordnare
Lisa Rudolfsson Anknuten till Forskning
Andreas Rödlund doktorand
Eva E. Skillgate gästprofessor
Helena Tinnerholm Ljungberg biträdande lektor
Anna Toropova postdoktor
Ulrika Tranaeus Fitzgerald Anknuten till Forskning
Nathan Weiss Anknuten till Forskning
Charlotte Wåhlin Anknuten till Forskning