Skip to main content

C6.Intervention och implementeringsforskning.Kwak

Organisation: C6.Intervention och implementeringsforskning

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Intervention och implementeringsforskning Kwak, 171 77 Stockholm

Anställda

Astrid Bergström Hurtig Anknuten till Forskning
Jeffrey Casely-Hayford doktorand
Jesper Hjertstrand Anknuten till Forskning
Bozana Johansson postdoktor
Sofie Jonsson projektsamordnare
Ida Karlsson doktorand
Lydia Kwak lektor
Per Lindqvist Anknuten till Forskning
Anna Toropova postdoktor