C6.IIR.Kwak

Organisation: C6.Intervention och implementeringsforskning

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 IIR Kwak, 171 77 Stockholm

Anställda

Emmanuel Aboagye Anknuten till Forskning
Gunnar Bergström forskare
Jeffrey Casely-Hayford doktorand
Irene Jensen professor
Ulf Johanson Anknuten till Forskning
Sofie Jonsson projektsamordnare
Lydia Kwak lektor
Per Lindqvist Anknuten till Forskning
Pernilla Nordkvist Anknuten till Forskning
Lotta Nybergh Anknuten till Forskning
Caroline Olsson samordnare
Andreas Rödlund doktorand
Charlotte Wåhlin Anknuten till Forskning