C6.IIR.Kwak

Organisation: C6.Intervention och implementeringsforskning

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 IIR Kwak, 171 77 Stockholm

Anställda

Emmanuel Aboagye Anknuten till Forskning
Gunnar Bergström forskare
Elisabeth Björk Brämberg senior forskare
Jeffrey Casely-Hayford doktorand
Anna Frantz doktorand
Irene Jensen professor
Sofie Jonsson projektsamordnare
Ida Karlsson doktorand
Lydia Kwak lektor
Per Lindqvist Anknuten till Forskning
Lotta Nybergh Anknuten till Forskning
Andreas Rödlund doktorand
Helena Tinnerholm Ljungberg biträdande lektor
Anna Toropova postdoktor
Charlotte Wåhlin Anknuten till Forskning