C6.Exp astma- och allergiforskning

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Exp astma- och allergiforskning, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Exp astma- och allergiforskning.Dahlén
C6.Exp astma- och allergiforskn.Adner

Anställda

Willem Abma Anknuten till Forskning
Mikael Adner lektor
Staffan Ahlstedt Anknuten till Forskning
Lars I. Andersson Anknuten till Forskning
Maria Belikova Anknuten till Forskning
Sven-Erik Dahlén professor
Ingrid Delin laboratorieansvarig
Caijuan Dong Anknuten till Forskning
Emma Hendriks Annan grund
Anna James forskare
Johan Kolmert postdoktor
Maria Kumlin Haeggström Anknuten till Forskning
Maciej Kupczyk Anknuten till Forskning
Jielu Liu Doktorand
Jens Magnusson Anknuten till Forskning
Roelinde Middelveld forskningssamordnare
Mu Nie Doktorand
Anne Petrén biomedicinsk analytiker
Jennifer Protudjer Anknuten till Forskning
Johan Raud Anknuten till Forskning
Maria Sparreman Mikus postdoktor
Jesper Säfholm forskarassistent
Marjolein van Daalen Annan grund