C6.Exp astma- och allergiforskn.Adner

Organisation: C6.Exp astma- och allergiforskning

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Exp astma- och allergiforskn Adner, 171 77 Stockholm

Anställda

Mikael Adner lektor
Staffan Ahlstedt Professor Emeritus/Emerita
Caijuan Dong Anknuten till Forskning
Emma Hendriks Annan grund
Maciej Kupczyk Anknuten till Forskning
Jielu Liu Doktorand
Jens Magnusson Anknuten till Forskning
Roelinde Middelveld forskningssamordnare
Mu Nie Doktorand
Johan Raud Anknuten till Forskning
Marjolein van Daalen Annan grund