Skip to main content

Organisation:

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Integrativ toxikologi, 171 77 Stockholm

Groups

C6.Integrativ toxikologi.Johansson
C6.Integrativ toxikologi.Öberg
C6.Integrativ toxikologi.Palmberg

Employees

Tania Thimraj Anknuten till Forskning
Anna-Karin Alexandrie Annan grund
Johnny Lorentzen Annan grund
Zahra Dehghani Annan grund
Antero Vieira Silva doktorand
Lena Palmberg professor
Polina Lizunkova
Koustav Ganguly forskarassistent
Linda Schenk forskarassistent
Per Gerde forskare
Peter Moldeus Anknuten till Forskning
Emma Vincent forskare
Jill Järnberg Annan grund
Carola Lidén Anknuten till Forskning
Kjell Larsson Anknuten till Forskning
Agneta Rannug Annan grund
Swapna Upadhyay forskarassistent
Carolina Vogs Anknuten till Forskning
Joelle Rüegg Anknuten till Forskning
Elin Engdahl postdoktor
Gunnar Johanson professor, senior
Bengt Sjögren forskare
Elina Drakvik samordnare
Andrea Paola Cediel Ulloa Anknuten till Forskning
Lena Ernstgård
Diana Lupu postdoktor
Mattias Öberg forskare
Yan-Shu Li Postdoktorala studier
Elin Törnqvist specialist
Mizanur Rahman postdoktor
Urban Svedberg Anknuten till Forskning
Laura Thewes Anknuten till Forskning
Anneli Julander forskare