Skip to main content

Organisation:

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Integrativ toxikologi, 171 77 Stockholm

Groups

C6.Integrativ toxikologi.Johansson
C6.Integrativ toxikologi.Öberg
C6.Integrativ toxikologi.Palmberg

Employees

Zahra Dehghani Annan grund
Antero Vieira Silva doktorand
Lena Palmberg professor
Polina Lizunkova
Koustav Ganguly forskarassistent
Linda Schenk forskarassistent
Per Gerde forskare
Peter Moldeus Anknuten till Forskning
Emma Vincent forskare
Carola Lidén Anknuten till Forskning
Kjell Larsson Anknuten till Forskning
Swapna Upadhyay forskarassistent
Joelle Rüegg Anknuten till Forskning
Gunnar Johanson professor, senior
Bengt Sjögren forskare
Elina Drakvik samordnare
Andrea Paola Cediel Ulloa Anknuten till Forskning
Lena Ernstgård forskare
Diana Lupu postdoktor
Mattias Öberg forskare
Yan-Shu Li Postdoktorala studier
Elin Törnqvist specialist
Mizanur Rahman postdoktor
Urban Svedberg Anknuten till Forskning
Laura Thewes Anknuten till Forskning
Anneli Julander forskare
Elin Engdahl postdoktor
Dennis Lindqvist Anknuten till Forskning
Agneta Rannug Professor Emeritus/Emerita
Carolina Vogs Anknuten till Forskning
Johnny Lorentzen Anknuten till Forskning
Marialuisa Baldi Anknuten till Forskning
Cristina Trifautan Annan grund