C6.Integrativ toxikologi

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Integrativ toxikologi, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Integrativ toxikologi.Johansson
C6.Integrativ toxikologi.Öberg
C6.Integrativ toxikologi.Palmberg
C6.Integrativ toxikologi.Schenk

Anställda

Anna-Karin Alexandrie Anknuten till Forskning
Marialuisa Baldi Anknuten till Forskning
Elina Drakvik samordnare
Koustav Ganguly forskare
Per Gerde forskare
Gunnar Johanson professor, senior
Anneli Julander forskare
Kjell Larsson Professor Emeritus/Emerita
Yan-Shu Li Anknuten till Forskning
Carola Lidén Professor Emeritus/Emerita
Dennis Lindqvist Anknuten till Forskning
Polina Lizunkova Annan grund
Johnny Lorentzen Anknuten till Forskning
Peter Moldeus Anknuten till Forskning
Tshepo Moto postdoktor
Lena Palmberg professor
Mizanur Rahman postdoktor
Agneta Rannug Professor Emeritus/Emerita
Joelle Rüegg Anknuten till Forskning
Linda Schenk forskarassistent
Antero Vieira Silva doktorand
Bengt Sjögren forskare
Shanzina Sompa doktorand
Urban Svedberg Anknuten till Forskning
Elin Törnqvist specialist
Swapna Upadhyay forskarassistent
Emma Vincent forskare
Carolina Vogs Anknuten till Forskning
Mattias Öberg forskare