C6.Integrativ toxikologi.Palmberg

Organisation: C6.Integrativ toxikologi

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Integrativ toxikologi Palmberg, 171 77 Stockholm

Anställda

Elina Drakvik samordnare
Per Gerde forskare
Kjell Larsson Professor Emeritus/Emerita
Yan-Shu Li Anknuten till Forskning
Carola Lidén Professor Emeritus/Emerita
Dennis Lindqvist Anknuten till Forskning
Peter Moldeus Anknuten till Forskning
Lena Palmberg professor
Mizanur Rahman postdoktor
Joelle Rüegg Anknuten till Forskning
Bengt Sjögren forskare
Shanzina Sompa doktorand
Swapna Upadhyay forskarassistent