C6.Biokemisk toxikologi

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Biokemisk toxikologi, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Biokemisk toxikologi.Stenius
C6.Biokemisk toxikologi.Hanberg
C6.Biokemisk toxikologi.Karlsson
C6.Biokemisk toxikologi.Dreij

Anställda

Imran Ali Anknuten till Forskning
Marika Berglund forskare
Anna Beronius forskarassistent
Ulrika Carlander Anknuten till Forskning
Felipe De Oliveira Galvão postdoktor
Kristian Dreij forskare
Aram Ghalali Anknuten till Forskning
Annika Hanberg professor
Johan Högberg professor, senior
Bengt Jernström Professor Emeritus/Emerita
Hanna Karlsson forskare
Venkatanaidu Karri postdoktor
Bing-Yun Li Extern stipendiat
Shuo Liang postdoktor
Sarah Mccarrick doktorand
Ralf Morgenstern Professor Emeritus/Emerita
Magnus Olsson senior lab manager
Patric Stenberg Anknuten till Forskning
Ulla Stenius professor
Burcu Unlu Endirlik Postdoktorala studier
Srikanth Vallabani postdoktor
Rongrong Wu doktorand-L
Huiyuan Zheng forskarassistent
Johanna Zilliacus lektor