C6.Biokemisk toxikologi

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Biokemisk toxikologi, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Biokemisk toxikologi.Stenius
C6.Biokemisk toxikologi.Hanberg
C6.Biokemisk toxikologi.Karlsson
C6.Biokemisk toxikologi.Dreij
C6.Biokemisk toxikologi.Zilliacus

Anställda

Imran Ali Anknuten till Forskning
Marika Berglund Anknuten till Forskning
Anna Beronius forskarassistent
Ulrika Carlander Anknuten till Forskning
Felipe De Oliveira Galvão postdoktor
Kristian Dreij forskare
Aram Ghalali Anknuten till Forskning
Annika Hanberg professor
Johan Högberg professor
Bengt Jernström Professor Emeritus/Emerita
Hanna Karlsson forskare
Bing-Yun Li Extern stipendiat
Sarah Mccarrick doktorand
Andrea Montano Montes doktorand
Ralf Morgenstern Professor Emeritus/Emerita
Magnus Olsson senior lab manager
Marek Pípal Extern stipendiat
Ulla Stenius professor
Burcu Unlu Endirlik Postdoktorala studier
Srikanth Vallabani postdoktor
Linus Wiklund doktorand
Rongrong Wu doktorand-L
Huiyuan Zheng forskarassistent
Johanna Zilliacus lektor