C6.Biokemisk toxikologi

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Biokemisk toxikologi, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Biokemisk toxikologi.Stenius
C6.Biokemisk toxikologi.Hanberg
C6.Biokemisk toxikologi.Karlsson
C6.Biokemisk toxikologi.Dreij

Anställda

Imran Ali Anknuten till Forskning
Marika Berglund Anknuten till Forskning
Anna Beronius senior forskningsspecialist
Ulrika Carlander Anknuten till Forskning
Felipe De Oliveira Galvão forskningsspecialist
Kristian Dreij senior forskare
Aram Ghalali Anknuten till Forskning
Annika Hanberg professor
Henrieta Hlisnikova postdoktor
Johan Högberg professor
Bengt Jernström Professor Emeritus/Emerita
Hanna Karlsson senior forskare
Andrea Montano Montes doktorand
Ralf Morgenstern Professor Emeritus/Emerita
Ulla Stenius professor
Linus Wiklund doktorand
Huiyuan Zheng forskningsspecialist
Johanna Zilliacus lektor