Skip to main content

Organisation:

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Biokemisk toxikologi, 171 77 Stockholm

Groups

C6.Biokemisk toxikologi.Stenius
C6.Biokemisk toxikologi.Hanberg
C6.Biokemisk toxikologi.Karlsson
C6.Biokemisk toxikologi.Dreij

Employees

Ulla Stenius professor
Patric Stenberg Annan grund
Liang Shuo postdoktor
Bengt Jernström Anknuten till Forskning
Kristian Dreij forskare
Hanna Karlsson forskare
Imran Ali forskarassistent
Sarah Mc Carrick doktorand
Huiyuan Zheng forskarassistent
Anna Beronius forskarassistent
Johan Högberg professor, senior
Johanna Zilliacus lektor
Ulrika Carlander Anknuten till Forskning
Aram Ghalali Anknuten till Forskning
Rongrong Wu doktorand-L
Magdalena Baricicova Annan grund
Marika Berglund forskare
Burcu Unlu Endirlik Postdoktorala studier
Venkatanaidu Karri Anknuten till Forskning
Ralf Morgenstern Professor Emeritus/Emerita
Annika Hanberg professor
Elena Ivanova forskningsassistent
Magnus Olsson senior lab manager
Srikanth Vallabani Anknuten till Forskning
Felipe De Oliveira Galvão
Athanasia Nenou Anknuten till Forskning
Linus Wiklund Anknuten till Forskning