C6.Biokemisk toxikologi.Stenius

Organisation: C6.Biokemisk toxikologi

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Biokemisk toxikologi Stenius, 171 77 Stockholm

Anställda

Imran Ali Anknuten till Forskning
Anna Beronius forskarassistent
Aram Ghalali Anknuten till Forskning
Johan Högberg professor, senior
Bengt Jernström Professor Emeritus/Emerita
Bing-Yun Li Extern stipendiat
Patric Stenberg Anknuten till Forskning
Ulla Stenius professor
Rongrong Wu doktorand-L
Huiyuan Zheng forskarassistent