Skip to main content

Organisation:

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi, 171 77 Stockholm

Groups

C6.Kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi.Wolk
C6.Kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi.Åkesson
C6.Kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi.Leander
C6.Kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi.de Faire

Employees

Hamed Khalili Anknuten till Forskning
Erika Olsson Anknuten till Forskning
Helen Håkansson Anknuten till Forskning
Karin Leander lektor
Ulf De Faire professor, senior
Agneta Åkesson professor
Otto Stackelberg Annan grund
Per Roos Annan grund
Susanna Larsson forskare
Tessa Schillemans doktorand
Niclas Håkansson forskare
Monica Nordberg Anknuten till Forskning
Emilie Helte doktorand
Joanna Kaluza Anknuten till Forskning
Alicja Kuskowska-Wolk professor, senior
Federica Laguzzi postdoktor
German Carrasquilla Anknuten till Forskning
Max Vikström statistiker
Carolina Donat Vargas Anknuten till Forskning
Evelin Grzegorczyk Annan grund