C6.Kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.CVD-NUT-EPI.Wolk
C6.CVD-NUT-EPI.Åkesson
C6.CVD-NUT-EPI.Leander
C6.CVD-NUT-EPI.de Faire
C6.CVD-NUT-EPI.Larsson

Anställda

Dagfinn Aune Anknuten till Forskning
German Carrasquilla Anknuten till Forskning
Carolina Donat Vargas Anknuten till Forskning
Emilie Helte doktorand
Niclas Håkansson forskare
Helen Håkansson Professor Emeritus/Emerita
Daniel Ibsen Anknuten till Forskning
Joanna Kaluza Anknuten till Forskning
Hamed Khalili Anknuten till Forskning
Alicja Wolk professor
Federica Laguzzi biträdande lektor
Susanna Larsson senior forskare
Karin Leander lektor
Monica Nordberg Professor Emeritus/Emerita
Stephanie Pitt Anknuten till Forskning
Angelika Qvick doktorand
Per Roos Anknuten till Forskning
Tessa Schillemans doktorand
Otto Stackelberg Anknuten till Forskning
Melle Säve-Söderbergh Anknuten till Forskning
Fredrik Söderlund forskningsassistent
Max Vikström statistiker
Shuai Yuan doktorand
Agneta Åkesson professor