Skip to main content

C6.Kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi.Åkesson

Organisation: C6.Kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi Åkesson, 171 77 Stockholm

Anställda

Emilie Helte doktorand
Niclas Håkansson forskare
Helen Håkansson Professor Emeritus/Emerita
Susanna Larsson forskare
Monica Nordberg Professor Emeritus/Emerita
Tessa Schillemans doktorand
Otto Stackelberg Anknuten till Forskning
Jonas Tägt forskningsassistent
Shuai Yuan Anknuten till Forskning
Agneta Åkesson professor