C6.CVD-NUT-EPI.Åkesson

Organisation: C6.Kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 CVD-NUT-EPI Åkesson, 171 77 Stockholm

Anställda

Carolina Donat Vargas Anknuten till Forskning
Emilie Helte doktorand
Niclas Håkansson forskare
Helen Håkansson Professor Emeritus/Emerita
Monica Nordberg Professor Emeritus/Emerita
Tessa Schillemans doktorand
Otto Stackelberg Anknuten till Forskning
Melle Säve-Söderbergh Anknuten till Forskning
Fredrik Söderlund forskningsassistent
Agneta Åkesson professor