C6.Miljömedicinsk epidemiologi

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Miljömedicinsk epidemiologi, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Miljömedicinsk epidemiologi.Pershagen
C6.Miljömedicinsk epidemiologi.Bergström
C6.Miljömedicinsk epidemiologi.Ljungman

Anställda

Niklas Andersson statistiker
Natalia Ballardini
Tom Bellander professor, senior
Anna Bergström forskare
Alexandra Ek Anknuten till Forskning
Sandra Ekström Anknuten till Forskning
Charlotta Eriksson
Margareta Eriksson
Antonios Georgelis Anknuten till Forskning
Olena Gruzieva forskarassistent
Ulrika Hellberg
Esther Herrera Luis Anknuten till Forskning
Marina Jonsson
Maura Kere Anknuten till Forskning
Ashish Kumar Anknuten till Forskning
Kristin Larsson Anknuten till Forskning
André Lauber Anknuten till Forskning
Anders Leijonmarck forskningssamordnare
Tomas Lind Anknuten till Forskning
Petter Ljungman forskare
Björn Lundberg Anknuten till Forskning
Mare Löhmus Sundström samordnare
Laura Maclachlan Anknuten till Forskning
Anne-Sophie Merritt Anknuten till Forskning
Göran Pershagen professor, senior
Åsa Persson doktorand
Andrei Pyko
Emmanouela Sdona postdoktor
Gang Wang Anknuten till Forskning
Magnus Wickman Professor Emeritus/Emerita
Anna Zettergren doktorand
Maria Ödling
Mikael Ögren Anknuten till Forskning