C6.Miljömedicinsk epidemiologi

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Miljömedicinsk epidemiologi, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Miljömedicinsk epidemiologi.Pershagen
C6.Miljömedicinsk epidemiologi.Bergström
C6.Miljömedicinsk epidemiologi.Ljungman

Anställda

Ayman Alhamdow Anknuten till Forskning
Niklas Andersson statistiker
Mohammed Fahad S Bajahzer Anknuten till Forskning
Tom Bellander professor
Anna Bergström forskare
Staffan Betnér Anknuten till Forskning
Marcus Dahlquist Doktorand
Jeroen De Bont postdoktor
Sandra Ekström Anknuten till Forskning
Charlotta Eriksson Anknuten till Forskning
Athina Vasiliki Georgakou forskningsassistent
Antonios Georgelis Anknuten till Forskning
Olena Gruzieva forskarassistent
Shizhen He doktorand
Pia Isaksson Anknuten till Forskning
Suganthi Jaganathan Doktorand
Marina Jonsson Anknuten till Forskning
André Lauber Anknuten till Forskning
Anders Leijonmarck forskningssamordnare
Tomas Lind Anknuten till Forskning
Petter Ljungman senior forskare
Mare Löhmus Sundström Anknuten till Forskning
Alexandra Lövquist Anknuten till Forskning
Laura Maclachlan Anknuten till Forskning
Anne-Sophie Merritt Anknuten till Forskning
Göran Pershagen professor
Rebecka Pershagen Anknuten till Forskning
Åsa Persson postdoktor
Andrei Pyko Anknuten till Forskning
Emmanouela Sdona postdoktor
Massimo Stafoggia Anknuten till Forskning
Lara Stucki doktorand
Gang Wang Extern stipendiat
Magnus Wickman Professor Emeritus/Emerita
Zhebin Yu postdoktor
Anna Zettergren doktorand
Mikael Ögren Anknuten till Forskning