C6.Miljömedicinsk epidemiologi.Bergström

Organisation: C6.Miljömedicinsk epidemiologi

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Miljömedicinsk epidemiologi Bergström, 171 77 Stockholm

Anställda

Ayman Alhamdow Anknuten till Forskning
Niklas Andersson statistiker
Mohammed Fahad S Bajahzer Anknuten till Forskning
Tom Bellander professor
Anna Bergström forskare
Staffan Betnér Anknuten till Forskning
Sandra Ekström Anknuten till Forskning
Athina Vasiliki Georgakou forskningsassistent
Antonios Georgelis Anknuten till Forskning
Olena Gruzieva forskarassistent
Shizhen He doktorand
Marina Jonsson Anknuten till Forskning
André Lauber Anknuten till Forskning
Anders Leijonmarck forskningssamordnare
Mare Löhmus Sundström Anknuten till Forskning
Alexandra Lövquist Anknuten till Forskning
Laura Maclachlan Anknuten till Forskning
Åsa Persson postdoktor
Emmanouela Sdona postdoktor
Gang Wang Extern stipendiat
Magnus Wickman Professor Emeritus/Emerita
Zhebin Yu postdoktor
Anna Zettergren doktorand