C6.Epidemiologi

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Epidemiologi, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Epidemiologi.Feychting
C6.Epidemiologi.Carlsson
C6.Epidemiologi.Modig
C6.Epidemiologi.Walldius

Anställda

Anders Ahlbom professor, senior
Tomas Andersson Anknuten till Forskning
Anita Berglund adjunkt
Irene Blomqvist forskningsassistent
Sofia Carlsson lektor
Mozhu Ding postdoktor
Marcus Ebeling Anknuten till Forskning
Jessica Edstorp doktorand
Josefin Edwall Löfvenborg postdoktor
Stina Ek postdoktor
Maria Feychting professor
Katalin Gémes postdoktor
Niklas Hammar Anknuten till Forskning
Miguel Hernan professor, gäst
Katharina Herzog postdoktor
Rebecka Hjort postdoktor
Ingmar Jungner Anknuten till Forskning
Christina-Evmorfia Kampitsi doktorand
Anna Maria Lampousi doktorand
Rickard Ljung Anknuten till Forskning
Benno Mahler Anknuten till Forskning
Håkan Malmström Anknuten till Forskning
Anthony Matthews postdoktor
Anna Meyer doktorand
Karin Modig forskare
Hanna Mogensen doktorand
Bahareh Rasouli postdoktor
Tindra Reyes Hjort Anknuten till Forskning
Glenn Sandström Anknuten till Forskning
Magnus Stenbeck Anknuten till Forskning
Mats Talbäck statistiker
Giorgio Tettamanti forskarassistent
Göran Walldius Professor Emeritus/Emerita
Mieke Van Hemelrijck Anknuten till Forskning
Alexandra Wennberg Postdoktorala studier