C6.Epidemiologi

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Epidemiologi, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Epidemiologi.Feychting
C6.Epidemiologi.Carlsson
C6.Epidemiologi.Modig

Anställda

Anders Ahlbom Professor Emeritus/Emerita
Tomas Andersson Anknuten till Forskning
Miranda Beck forskningsassistent
Anita Berglund adjunkt
Sofia Carlsson lektor
Helena Carreira Anknuten till Forskning
Giovanni Cioffi Anknuten till Forskning
Mozhu Ding postdoktor
Marcus Ebeling Anknuten till Forskning
Jessica Edstorp doktorand
Josefin Edwall Löfvenborg Anknuten till Forskning
Stina Ek postdoktor
Elena Extrand Acevedo Anknuten till Forskning
Maria Feychting professor
Niklas Hammar Anknuten till Forskning
Miguel Hernan senior forskare
Katharina Herzog Anknuten till Forskning
Anna Humphreys doktorand
Terese Jørgensen Anknuten till Forskning
Christina-Evmorfia Kampitsi doktorand
Anna Maria Lampousi doktorand
Rickard Ljung Anknuten till Forskning
Conor Macdonald postdoktor
Håkan Malmström Anknuten till Forskning
Anthony Matthews biträdande lektor
Anna Meyer postdoktor
Karin Modig senior forskare
Hanna Mogensen postdoktor
Shunsuke Murata postdoktor
Bahareh Rasouli Anknuten till Forskning
Marios Rossides Anknuten till Forskning
aida santaolalla Anknuten till Forskning
Cornelia Santoso postdoktor
Magnus Stenbeck Anknuten till Forskning
Mats Talbäck statistiker
Giorgio Tettamanti senior forskningsspecialist
Göran Walldius Professor Emeritus/Emerita
Yuxia Wei doktorand
Alexandra Wennberg postdoktor
Vanessa Voelskow Doktorand
Iris Völgy Anknuten till Forskning
Jessica Young postdoktor
Ziying Zhang Anknuten till Forskning