C6.Epidemiologi

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Epidemiologi, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Epidemiologi.Feychting
C6.Epidemiologi.Carlsson
C6.Epidemiologi.Modig

Anställda

Anders Ahlbom professor
Tomas Andersson Anknuten till Forskning
Anita Berglund adjunkt
Sofia Carlsson lektor
Mozhu Ding postdoktor
Marcus Ebeling postdoktor
Jessica Edstorp doktorand
Josefin Edwall Löfvenborg postdoktor
Stina Ek postdoktor
Maria Feychting professor
Gincy George Anknuten till Forskning
Janna Grina forskningsassistent
Niklas Hammar Anknuten till Forskning
Miguel Hernan professor, gäst
Katharina Herzog Anknuten till Forskning
Rebecka Hjort Anknuten till Forskning
Terese Jørgensen Anknuten till Forskning
Christina-Evmorfia Kampitsi doktorand
Anna Maria Lampousi doktorand
Rickard Ljung Anknuten till Forskning
Benno Mahler Anknuten till Forskning
Håkan Malmström Anknuten till Forskning
Anthony Matthews postdoktor
Anna Meyer doktorand
Karin Modig forskare
Hanna Mogensen doktorand
Bahareh Rasouli postdoktor
Marios Rossides postdoktor
Beth Russell Anknuten till Forskning
Glenn Sandström Anknuten till Forskning
aida santaolalla Anknuten till Forskning
Magnus Stenbeck Anknuten till Forskning
Helen Strongman Anknuten till Forskning
Mats Talbäck statistiker
Giorgio Tettamanti forskarassistent
Göran Walldius Professor Emeritus/Emerita
Yuxia Wei doktorand
Alexandra Wennberg postdoktor