C6.Epidemiologi.Feychting

Organisation: C6.Epidemiologi

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Epidemiologi Feychting, 171 77 Stockholm

Anställda

Tomas Andersson Anknuten till Forskning
Simone Bastrup Anknuten till Forskning
Anita Berglund adjunkt
Åsa Bonnard Anknuten till Forskning
Helena Carreira Anknuten till Forskning
Maria Feychting professor
Gincy George Anknuten till Forskning
Niklas Hammar Anknuten till Forskning
Miguel Hernan senior forskare
Anna Humphreys doktorand
Christina-Evmorfia Kampitsi doktorand
Rickard Ljung Anknuten till Forskning
Conor Macdonald postdoktor
Håkan Malmström Anknuten till Forskning
Anthony Matthews biträdande lektor
Hanna Mogensen forskningsassistent
Marios Rossides postdoktor
aida santaolalla Anknuten till Forskning
Magnus Stenbeck Anknuten till Forskning
Mats Talbäck statistiker
Giorgio Tettamanti forskarassistent
Göran Walldius Professor Emeritus/Emerita
Jessica Young postdoktor