C6.Epidemiologi.Feychting

Organisation: C6.Epidemiologi

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Epidemiologi Feychting, 171 77 Stockholm

Anställda

Tomas Andersson Anknuten till Forskning
Anita Berglund adjunkt
Maria Feychting professor
Katalin Gémes postdoktor
Miguel Hernan professor, gäst
Ingmar Jungner Anknuten till Forskning
Christina-Evmorfia Kampitsi doktorand
Rickard Ljung Anknuten till Forskning
Håkan Malmström Anknuten till Forskning
Anthony Matthews postdoktor
Karin Modig forskare
Hanna Mogensen doktorand
Glenn Sandström Anknuten till Forskning
Magnus Stenbeck Anknuten till Forskning
Mats Talbäck statistiker
Giorgio Tettamanti forskarassistent
Göran Walldius Professor Emeritus/Emerita