Skip to main content

Organisation:

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär metabolism, 171 77 Stockholm

Groups

C2.Molekylär metabolism.Larsson
C2.Molekylär metabolism.Wredenberg
C2.Molekylär metabolism.Rorbach
C2.Molekylär metabolism.Sterky

Employees

Karin Naess Annan grund
Helene Bruhn
Marie Danielsson Anknuten till Forskning
Matti Vihakas Anknuten till Forskning
Jelena Misic doktorand
Isabelle Laine doktorand
Diana Rubalcava Gracia Medrano Anknuten till Forskning
Rodolfo Garcia Villegas
Shreekara Gopalakrishna doktorand
Leona Rohrbeck forskningsadministratör
Karin Engström Anknuten till Forskning
Miriam Cipullo doktorand
Jingdian Zhang Anknuten till Forskning
Christoph Freyer Annan grund
Annika Ohlsson Annan grund
Najla El Fissi postdoktor
Camilla Koolmeister forskningssamordnare
David Alsina Obiols postdoktor
Shan Jiang postdoktor
Anna Wredenberg forskare
Roberta Filograna postdoktor
Mara Mennuni postdoktor
Henrik Spåhr senior forskningsspecialist
Joanna Rorbach forskarassistent
Anas Khawaja postdoktor
Sarah Pearce postdoktor
David Moore postdoktor
Oleksandr Lytovchenko projektledare
Marco Moedas postdoktor
Nils-Göran Larsson professor/överläkare
Paula Clemente forskarassistent
Leila Izadi forskningsassistent
Külliki Saar Anknuten till Forskning
Susanne Virding laboratorieassistent
Laura Kremer Anknuten till Forskning