Skip to main content

C2.Molekylär metabolism.Wredenberg

Organisation: C2.Molekylär metabolism

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär metabolism Wredenberg, 171 77 Stockholm

Anställda

Paula Clemente forskarassistent
Marie Danielsson Anknuten till Forskning
Najla Elfissi postdoktor
Karin Engström Anknuten till Forskning
Christoph Freyer Anknuten till Forskning
Isabelle Laine doktorand
Marco Moedas postdoktor
David Moore postdoktor
Matti Vihakas Anknuten till Forskning
Anna Wredenberg forskare