C2.Molekylär metabolism.Wredenberg

Organisation: C2.Molekylär metabolism

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär metabolism Wredenberg, 171 77 Stockholm

Anställda

Kai Chang Anknuten till Forskning
Paula Clemente forskarassistent
Najla Elfissi postdoktor
Christoph Freyer Anknuten till Forskning
Ruth Glasgow Anknuten till Forskning
Isabelle Laine Anknuten till Forskning
Anastasia Rumyantseva Anknuten till Forskning
Florian Schober Anknuten till Forskning
Anna Wredenberg senior forskare