C2.Molekylär metabolism.Larsson

Organisation: C2.Molekylär metabolism

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär metabolism Larsson, 171 77 Stockholm

Anställda

David Alsina postdoktor
Shreelatha Bhat forskningsadministratör
Roberta Filograna forskare
Guanbin Gao Anknuten till Forskning
Rodolfo Garcia Villegas postdoktor
Jannis Heuer Anknuten till Forskning
Leila Izadi forskningsassistent
Shan Jiang forskare
Camilla Koolmeister forskningssamordnare
Laura Kremer Anknuten till Forskning
Nils-Göran Larsson professor/överläkare
Mara Mennuni postdoktor
Jelena Misic doktorand
Giovanni Rigoni Anknuten till Forskning
Diana Rubalcava Gracia Medrano postdoktor
Henrik Spåhr senior forskningsspecialist
Stephen Wilkie Anknuten till Forskning
Susanne Virding laboratorieassistent
Taolin Yuan Anknuten till Forskning