C2.Molekylär metabolism.Larsson

Organisation: C2.Molekylär metabolism

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär metabolism Larsson, 171 77 Stockholm

Anställda

David Alsina Anknuten till Forskning
Shreelatha Bhat forskningsadministratör
Roberta Filograna forskare
Rodolfo Garcia Villegas postdoktor
Jule Gerlach doktorand
Leila Izadi forskningsassistent
Shan Jiang Anknuten till Forskning
Camilla Koolmeister forskningssamordnare
Laura Kremer Anknuten till Forskning
Nils-Göran Larsson professor/överläkare
Mara Mennuni postdoktor
Pauline Michon Anknuten till Forskning
Jelena Misic doktorand-L
Giovanni Rigoni postdoktor
Diana Rubalcava Gracia Medrano postdoktor
Henrik Spåhr senior forskningsspecialist
Simon Wetzel Anknuten till Forskning
Stephen Wilkie Anknuten till Forskning
Susanne Virding laboratorieassistent
Taolin Yuan postdoktor