C1.MTC.Clinical Genomics Facility

Organisation: C1.MTC

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Clinical Genomics Facility, 171 77 Stockholm

Anställda

Michael Akhras projektledare
Daniel Backman bioinformatiker
Maya Brandi bioinformatiker
Sascha Conradt Anknuten till Forskning
Christos Coucoravas forskningsingenjör
Keyvan Elhami bioinformatiker
Hassan Foroughi Asl Annan grund
Marcela Gallardo Anknuten till Forskning
Anna Gellerbring projektsamordnare
Patrik Grenfeldt Annan grund
Moa Hägglund bioinformatiker
Ashwinipriya Jeggari bioinformatiker
Anders Jemt Annan grund
Linnéa La Fleur forskningsingenjör
Anna Leinfelt Annan grund
Anna Lyander Annan grund
Ramprasad Neethiraj Anknuten till Forskning
Karl Nyrén bioinformatiker
Henning Onsbring bioinformatiker
Chiara Rasi bioinformatiker
Maria Ropat bioinformatiker
Emma Sernstad bioinformatiker
Erik Sjölund IT-specialist
Barry Stokman Annan grund
Cecilia Svensson forskningsingenjör
Valtteri Wirta enhetschef
Anna Zetterlund forskningsingenjör