Skip to main content

C1.MTC.Clinical Genomics Facility

Organisation: C1.MTC

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Clinical Genomics Facility, 171 77 Stockholm

Anställda

Patrik Grenfeldt Annan grund
Barry Stokman Annan grund
Hassan Foroughi Asl Annan grund
Karin Sollander Annan grund
Anna Engström Annan grund
Anna Leinfelt Annan grund
Michael Akhras projektledare
Valtteri Wirta enhetschef
Anders Jemt Annan grund
Adam Rosenbaum Anknuten till Forskning
Chiara Rasi bioinformatiker
Anna Zetterlund forskningsingenjör
Maya Brandi bioinformatiker
Daniel Backman bioinformatiker
Anna Gellerbring forskningsingenjör
Moa Hägglund bioinformatiker
Emma Sernstad bioinformatiker
Keyvan Elhami forskningsingenjör
Cecilia Svensson forskningsingenjör
Christos Coucoravas forskningsingenjör