C1.MTC.CGF.Bioinformatik och IT

Organisation: C1.MTC.Clinical Genomics Facility

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC CGF Bioinformatik och IT, 171 77 Stockholm

Anställda

Daniel Backman systemutvecklare
Mohammed Darrah systemutvecklare
Keyvan Elhami bioinformatiker
Vadym Ivanchuk Moroz bioinformatiker
Ashwinipriya Jeggari bioinformatiker
Eleonora Maccacaro systemutvecklare
Khurram Maqbool bioinformatiker
Karl Nyrén bioinformatiker
Henning Onsbring bioinformatiker
Vincent Peyrard Janvid bioinformatiker
Chiara Rasi bioinformatiker
Annick Renevey bioinformatiker
Maria Ropat systemutvecklare
Henrik Stranneheim enhetschef
Karl Svärd bioinformatiker