C1.MTC.CGF.Lab

Organisation: C1.MTC.Clinical Genomics Facility

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC CGF Lab, 171 77 Stockholm

Anställda

Manoj Bandaru forskningsingenjör
Vasileios Evripidis Kyriakidis forskningsingenjör
Linnéa La Fleur forskningsingenjör
Ida Lindegaard forskningsingenjör
Anna Lyander enhetschef
Cecilia Mattsson forskningsingenjör
Susanne Månér forskningsingenjör
Emilia Regazzoni forskningsingenjör
Maria Salli forskningsingenjör
Simon Sundling forskningsingenjör
Elin Wicksell forskningsingenjör