TL Undervisning och lärande

Organisation: Undervisning och lärande

Postadress: TL Undervisning och lärande, 171 77 Stockholm

Grupper

TL.Administration
TL.Pedagogisk infrastruktur och stöd
TL.Pedagogik i verksamhetsintegrerat lärande
TL.Högskoleförlagd pedagogik
TL.Lärandedesign och mediaproduktion
TL.Kontinuerligt lärande och professionell utveckling

Anställda

Monika Armuand ekonomihandläggare
Veronica Balkefors adjunkt
Rene Ballnus pedagogisk utvecklare
Louise Bergman projektsamordnare
Marie Bergström projektledare
Gabrielle Paulsson-Berne pedagogisk utvecklare
Carina Bois IKT-pedagog
Anna Bonnevier pedagogisk utvecklare
Annika Botes klinisk handledare
Mats Brenner pedagogisk utvecklare
Helena Brodin adjunkt
Karin Båge pedagogisk utvecklare
Wietze De Vries pedagogisk utvecklare
Amani Eltayb adjunkt
Marcus Emas IKT-pedagog
Henrika Florén pedagogisk utvecklare
Jenny Flygare forskare
Helen Gelin IKT-pedagog
Åke Grundberg adjunkt
Karen Gustafsson projektsamordnare
Johanna Gårdman IKT-pedagog
Arash Hadadgar adjunkt
Eva Hjertquist Duräng utbildningshandläggare
Natalie Jellinek Anknuten till Undervisning/handledning
Alina Jenkins Extern konsult/Inhyrd personal
Christina Johansson avdelningschef
Wibke Jonas adjunkt
Simon Karlsson amanuens
Evianne Larsson utbildningshandläggare
Greger Lindberg pedagogisk utvecklare
Elisabet Lindgren utbildningshandläggare
Eva Lorentzon IKT-pedagog
Helén Lönnberg adjunkt
Andrew Maunder IKT-pedagog
Mahta Memar Annan grund
Juha Nieminen adjunkt
Thomas Nixon IKT-pedagog
Per Palmgren adjunkt
Katarina Rolfhamre adjungerad adjunkt
Ann-Kristin Sandberg adjunkt
Terese Stenfors professor
Cecilia Stening Annan grund
Zoe Säflund pedagogisk utvecklare
Gina Söderlund Nåtfors IKT-pedagog
Teresa Sörö pedagogisk utvecklare
Carina Ursing Anknuten till Undervisning/handledning
Jennifer Valcke adjunkt
Anna Wallén utbildningsadministratör
Lena Wallin ekonomiansvarig
Maria Watter verksamhetschef
Rebecka Wellén amanuens