TL.Högskoleförlagd pedagogik

Organisation: TL Undervisning och lärande

Postadress: TL Undervisning och lärande, TL Högskoleförlagd pedagogik, 171 77 Stockholm

Anställda

Louise Bergman projektsamordnare
Anna Bonnevier projektledare
Karin Båge pedagogisk utvecklare
Amani Eltayb adjunkt
Henrika Florén pedagogisk utvecklare
Arash Hadadgar adjunkt
Natalie Jellinek Anknuten till Undervisning/handledning
Wibke Jonas forskarassistent
Helén Lönnberg adjunkt
Sivan Menczel specialist
Mahmoud Mohamed arvodist
Juha Nieminen adjunkt
Ann-Kristin Sandberg adjunkt
Zoe Säflund pedagogisk utvecklare
Zin Min Thet Lwin arvodist
Jennifer Valcke adjunkt