TL.Högskoleförlagd pedagogik

Organisation: TL Undervisning och lärande

Postadress: TL Undervisning och lärande, TL Högskoleförlagd pedagogik, 171 77 Stockholm

Anställda

Louise Bergman projektsamordnare
Gabrielle Paulsson-Berne pedagogisk utvecklare
Anna Bonnevier pedagogisk utvecklare
Karin Båge pedagogisk utvecklare
Amani Eltayb adjunkt
Henrika Florén pedagogisk utvecklare
Arash Hadadgar adjunkt
Natalie Jellinek Anknuten till Undervisning/handledning
Greger Lindberg pedagogisk utvecklare
Helén Lönnberg adjunkt
Sivan Menczel specialist
Juha Nieminen adjunkt
Ann-Kristin Sandberg adjunkt
Zoe Säflund pedagogisk utvecklare
Jennifer Valcke adjunkt