TL.Högskoleförlagd pedagogik

Organisation: TL Undervisning och lärande

Postadress: TL Undervisning och lärande, TL Högskoleförlagd pedagogik, 171 77 Stockholm

Anställda

Gabrielle Paulsson-Berne pedagogisk utvecklare
Anna Bonnevier pedagogisk utvecklare
Henrika Florén pedagogisk utvecklare
Arash Hadadgar adjunkt
Greger Lindberg pedagogisk utvecklare
Helén Lönnberg adjunkt
Juha Nieminen adjunkt
Anna-Maria Nordvall utbildningssamordnare
Ann-Kristin Sandberg adjunkt
Zoe Säflund pedagogisk utvecklare
Anna Wallén utbildningssamordnare
Anna Wiik assisterande lektor