TL.Kontinuerligt lärande och professionell utveckling

Organisation: TL Undervisning och lärande

Postadress: TL Undervisning och lärande, TL Kontinuerligt lärande och professionell utveckling, 171 77 Stockholm

Grupper

TL.Kontinuerligt lärande och professionell utveckling.Valcke

Anställda

Karin Båge pedagogisk utvecklare
Amani Eltayb adjunkt
Karen Gustafsson projektsamordnare
Natalie Jellinek Anknuten till Undervisning/handledning
Alina Jenkins Annan grund
Andrew Maunder IKT-pedagog
Jonathan Sherbino Annan grund
John Sjöberg Extern konsult/Inhyrd personal
Linda Snell Annan grund
Teresa Sörö pedagogisk utvecklare
Jennifer Valcke adjunkt
Lara Varpio Annan grund