UF.ITA.Utveckling.AUI

Organisation: UF.ITA.Utveckling

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF ITA Utveckling AUI, 171 77 Stockholm

Anställda

Mats Andersson IT-specialist
Alexander Berggren systemutvecklare
Christian Bohm teamchef
Johanna Bråthen systemutvecklare
Ronny Byström systemutvecklare
Pratap Chatterjee systemutvecklare
Johan Fredriksson Extern konsult/Inhyrd personal
Tina Harberts systemerare
Peter Larsson IT-specialist
Neda Memar systemutvecklare
Andreas Rehnström Extern konsult/Inhyrd personal
David Ståhl Extern konsult/Inhyrd personal
Christer Tegvik systemutvecklare