UF.KA.Kommunikationssamordning och varumärke

Organisation: UF.Kommunikationsavdelningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF KA Kommunikationssamordning och varumärke, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.KA.KSV.Kommunikatörspoolen

Anställda

Sabina Bossi samordnare
Charlotte Brandt kommunikatör
Anna Broberg samordnare
Sabina Giulini kommunikatör
Louise Grännsjö kommunikatör
Izabela Lewalski kommunikatör
Sara Lidman kommunikatör
Sofia Lindberg kommunikatör
Viktoria Olausson kommunikatör
Matilda Pearson kommunikatör
Maja Rudolphson kommunikatör
Maria Sachs kommunikatör
Ann-Sofie Sten kommunikatör
Daniel Ståhl kommunikatör