UF.KA.Kommunikationssamordning och varumärke

Organisation: UF.Kommunikationsavdelningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF KA Kommunikationssamordning och varumärke, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.KA.KSV.Kommunikatörspoolen

Anställda

Sabina Bossi samordnare
Charlotte Brandt kommunikatör
Anna Broberg samordnare
Johanna Bylund kommunikatör
Sabina Giulini kommunikatör
Louise Grännsjö kommunikatör
Martina Knutsson, tjänstledig kommunikatör
Izabela Lewalski kommunikatör
Sara Lidman kommunikatör
Sofia Lindberg kommunikatör
Jennie Melosso enhetschef
Ida Monstedt teamledare
Linda Nilsson kommunikatör
Matilda Pearson kommunikatör
Maja Rudolphson kommunikatör
Linn Sjöberg kommunikatör
Ann-Sofie Sten kommunikatör
Daniel Ståhl kommunikatör