UF.KA.Kommunikationssamordning och varumärke

Organisation: UF.Kommunikationsavdelningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF KA Kommunikationssamordning och varumärke, 171 77 Stockholm

Anställda

Sabina Bossi kommunikatör
Charlotte Brandt kommunikatör
Johanna Bylund kommunikatör
Sara Ejdehag kommunikatör
Tia Eriksson samordnare
Sabina Giulini kommunikatör
Louise Grännsjö kommunikatör
Emma Karlsson kommunikatör
Tabea Kemna kommunikatör
Ann Kjellqvist kommunikatör
Martina Knutsson kommunikatör
Sara Lidman kommunikatör
Sofia Lindberg kommunikatör
Jennie Melosso enhetschef
Ida Monstedt teamledare
Linda Nilsson kommunikatör
Maria Sachs teamledare
Linn Sjöberg kommunikatör
Ann-Sofie Sten kommunikatör