CB.AV.Enheten Teknikstöd och bildproduktion

Organisation: CB.Avdelningen Verksamhetsstöd

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB AV Enheten Teknikstöd och bildproduktion, 171 77 Stockholm

Grupper

CB.AV.TB.Teknikstöd och support
CB.AV.TB.Bildproduktion

Anställda

Marcos Cavieres systemadministratör
Johan Finn drifttekniker
David Hansson systemutvecklare
Joakim Jedholt enhetschef
Robert Johansson teamledare
Peter Jörlebo systemförvaltare
Ulf Persson systemförvaltare
Peter Pettersson tekniker
Göran Sahlin systemadministratör
Ulf Sirborn fotograf
Sorin Srbu drifttekniker
Panayiotis Varnavas drifttekniker
Jessica Westerlund systemadministratör
Stefan Zimmerman fotograf