Öppna lärresurser (OER)

För att sammanfatta Atkins, Brown och Hammons (2007)* beskrivning av öppna lärresurser, handlar det om resurser för forskning, undervisning och lärande i alla typer av media som är tillgängligt för alla under en öppen licens och som medger tillgång, spridning, användning, återanvändning och omdistribuering av resursen, utan eller med begränsade restriktioner.

Example of different learning resources

Detta är OER

Öppna lärresurser (Open Educational Resources, OER) kan inkludera hela kurser eller program, instruktioner till studenter, läroböcker, vetenskapliga artiklar, videos, mätinstrument, interaktiva material som simuleringar och rollspel, databaser, mjukvara, appar och mycket annat användbart undervisningsmaterial. Prova vårt quiz och testa dina kunskaper och lär dig hur du hittar OER!

OER är egentligen inte “fria”, utan det är resurser som någon person eller organisation har lagt ner tid och kraft på att skapa. De som har upphovsrätten har sen delat sitt kreativa arbete genom att ge det en öppen licens som till exempel Creative Commons, vilket är ett standardiserat sätt att ge tillåtelse och sätta restriktioner för hur materialet får användas och delas.

Hur mycket vet du om öppna lärresurser?

Öppna quiz i nytt fönster

Hitta OER-material

Innan du själv börjar göra undervisningsmaterial till din kurs kan det vara bra att undersöka om någon annan redan gjort det du behöver. Det finns, förstås, många olika sätt att hitta rätt undervisningsmaterial till ett undervisningstillfälle. På internet finns många fritt tillgängliga lärresurser, ofta via olika webbtjänster, sökmotorer och portaler där man samlat länkar till samlingar av olika typer av digitalt material för undervisning, lärande och forskning.

Här kan du se två olika lärares sökprocesser för att hitta kursmaterial till sina olika kurser. Den första läraren använder sig av sökmotorn Googles vanliga och avancerade sökformulär. Den andra läraren söker via söktjänsten OER Commons.

Case 1 - Googlesökning

Case 2 - OER Commons

Öppna lärresurser för medicinska utbildningar

Det kan vara en utmaning att hitta lärobjekt som man får använda som passar för en specifik kurs. Här finns länkar till sökverktyg för medicinska bilder, inspelade föreläsningar, videos, frågesporter, e-tidskrifter, e-böcker för att nämna några.

Lärresurser för medicinska utbildningar

Får jag använda den här bilden?

Vi har producerat tre informationsfilmer där vi går igenom vad som gäller för att använda andras bilder: Får jag använda den här bilden?

Det finns även mer information på sidan Upphovsrätt.

* Källa: Brown, J., Seely, Hammond, A. L., & Atkins, D. E. (2007). A Review of the Open Educational Resources (OER) Movement: Achievements, Challenges, and New Opportunities. Retrieved from the website of Issuelab