Skip to main content

Om ANA Futura

ANA Futura* skapar en ledande translationell integrerad forskningsmiljö utrustad för spetsforskning, där gränser mellan institutioner och kliniker rivs och forskare samverkar baserat på gemensamma forskningsprofiler.

Styrning & organisation

Styrgruppen

Styrgruppen ANA Futura representeras av samtliga inflyttade institutioners prefekter, AC samt ekonomiansvariga. Gruppen har en ordförande per årsbasis som roterar mellan institutionerna. Se styrgruppens medlemmar

Arbetsmiljögruppen

Arbetsmiljögruppen ANA Futura har som uppdrag att jobba med arbetsmiljö och introduktion rörande labbsäkerhet, kemikaliesäkerhet, strålsäkerhet, fryshotell, SOPar mm. Se arbetsmiljögruppens medlemmar.

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen ANA Futura representeras av samtliga inflyttade institutioners ekonomer samt ACs. Se ekonomigruppens medlemmar.

Infrastrukturgruppen

Ska säkerställa att ANA Futura har basal och avancerad utrustning. Gruppen ska bestå av ett antal arbetsgrupper inom olika metodområden. Gruppen är ej etablerad ännu.

Husgruppen

En husgrupp finns med representanter från verksamheten som sitter i lokalerna i ANA Futura. Gruppen ska hantera frågeställningar som ex lokaler, rutiner, samarbeten och annat. Se husgruppens medlemmar.

Lokala frysfacilitetsgruppen

Lokala frysfacilitetsgruppens uppdrag är att ta emot core-larm (syrgaslarm och nödstoppslarm) samt att vara lokal kontaktperson gentemot Facility Management (FM). Se lokala frysfacilitetsgruppens medlemmar.

Service team ANA Futura

Gruppens uppgifter är att hantera de gemensamma ytorna samt övrig service och teknisk service i ANA Futura. Se medlemmarna i Service team ANA Futura.

Samarbeten

Flemingsberg Science skapar samverkan för forskning och innovation i Flemingsberg. Här finns internationellt erkända forskningsinstitut, bland dem Karolinska Universitetssjukhuset, KTH och Karolinska Institutet. Tillsammans skapar ledande Life science-bolag och några av världens mest framgångsrika entreprenörer en stark grogrund för nya företag, starka samarbeten och en utvecklande miljö.

Institutioner i ANA Futura

Fakta

 • Invigs officiellt maj 2019
 • 10 200 m2
 • 7 våningar
 • 350 anställda

Mål

 • Vi är ett ledande translationellt forskningslaboratorium
 • Vi är strategiskt placerat på Campus Syd
 • Vi har en attraktiv och rekryterande miljö för kliniknära forskning
 • Vi har en forskningsmiljö utan gränser mellan institutioner/kliniker där forskare samverkar baserat på gemensamma forskningsprofiler
 • Vår laborativa miljö är utrustad för spetsforskning
 • Det finns en tydlig integrering av forskning och utbildning
 • Vi har flexibelt och yteffektivt laboratorium för att möta framtidens krav

*) Alfred Nobels Allé Futura