Lönerevision 2022 (info för medarbetare)

Under hösten 2022 genomförs en lönerevision. De medarbetare som omfattas av lönerevisionen kommer att ha ett medarbetarsamtal 2, detta samtal är obligatoriskt.

Lönerevisionerna vid KI regleras av tre centrala kollektivavtal mellan Arbetsgivarverket och respektive fackförbund, Saco-S, OFR/S, P, O och SEKO.

Den nya lönen kommer att gälla från och med 1 oktober 2022 även om den utbetalas senare.

Tidplan

Samtalen kommer att genomföras under oktober - november. Varje institution tar fram exakta datum. 

Digital utbildning

Lär dig mer om hur lönerevisionen fungerar i denna digitala utbildning 

Medarbetarsamtal 2

Lönen som styrmedel (KI:s lönepolicy) innehåller förutom information och lönekriterier även mallar för medarbetarsamtal 2. Längre ner på denna sida hittar du i samband med lönerevision även lönestatistik inför samtalet.

Om du vill ha mer information om medarbetarsamtal 2 läs Lönesättning vid KI.

Utbetalning av lön

Lönen utbetalas när lönen är satt för samtliga Saco-S eller oorganiserade på institutionen. Eventuella oeniga medlemmar i Saco-S förhandlas separat och utbetalas när samtliga oeniga är förhandlade.

För medlemmar i OFR/S, P, O eller SEKO på KI utbetalas lönen när den är förhandlad för samtliga medlemmar i respektive förbund.

Datum för undertecknade av lönerevisionsavtal, information till Försäkringskassan

Datum kommer senare i höst.

Lönerevision doktorander

Även doktorandstegen revideras i samband med lönerevisionen. Mer information kommer när avtalet är färdigt.

Åsa Agréus

HR-specialist
08-524 865 77
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Carolina Ström

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Jenny Wärnlund

HR-specialist