Lönerevision 2022 (info för medarbetare)

Under hösten 2022 har KI genomfört en lönerevision. De medarbetare som omfattas av lönerevisionen har haft ett medarbetarsamtal 2, detta samtal är obligatoriskt.

Lönerevisionerna vid KI regleras av tre centrala kollektivavtal mellan Arbetsgivarverket och respektive fackförbund, Saco-S, OFR/S, P, O och SEKO.

Den nya lönen gäller från och med 1 oktober 2022 även om den utbetalas senare.

Tidplan

Revisionen är avslutad. 

Digital utbildning

Lär dig mer om hur lönerevisionen fungerar i denna digitala utbildning 

Medarbetarsamtal 2

Lönen som styrmedel (KI:s lönepolicy) innehåller förutom information och lönekriterier även mallar för medarbetarsamtal 2. Längre ner på denna sida hittar du i samband med lönerevision även lönestatistik inför samtalet.

Om du vill ha mer information om medarbetarsamtal 2 läs Lönesättning vid KI.

Utbetalning av lön

Lönen utbetalas när lönen är satt för samtliga Saco-S eller oorganiserade på institutionen. Eventuella oeniga medlemmar i Saco-S förhandlas separat och utbetalas när samtliga oeniga är förhandlade.

För medlemmar i OFR/S, P, O eller SEKO på KI utbetalas lönen när den är förhandlad för samtliga medlemmar i respektive förbund.

Datum för undertecknade av lönerevisionsavtal, information till Försäkringskassan

13:e december 2022 för Saco-S, oorganiserade och Seko. 7:e februari 2023 för medlemmar i OFR/S, P, O. Alla doktorander 11:e november 2022. 

Lönerevision doktorander

Även doktorandstegen revideras i samband med lönerevisionen. 

Åsa Agréus

HR-specialist
08-524 865 77
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Carolina Ström

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Jenny Wärnlund

HR-specialist
ÅA
Innehållsansvarig:
Åsa Agréus
2023-03-08