Licensansvariga vid institutionerna

Programvaror under KI:s avtal (Microsoft, Select, statistikprogram) administreras av institutionernas Licensansvarig. Vid frågor eller beställningar ska du vända dig till licensansvarig på din institution.

BioNut (H2), Institutionen för biovetenskaper och näringslära

Anders Lindholm

Erik Lundgren

CLINTEC (H9), Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

it-support@ki.se
08-524 822 22

CMB (C5), Institutionen för cell- och molekylärbiologi

it-support@ki.se
08-524 822 22

CNS (K8), Institutionen för klinisk neurovetenskap

Christian Garheden

Christian Dalin

FyFa (C3), Institutionen för fysiologi och farmakologi

it-support@ki.se
08-524 822 22

IMM (C6), Institutet för miljömedicin

it-support@ki.se
08-524 822 22

KBH (K6), Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Jobel Teklebrhan

KI DS (D1), Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Malin Wirf

KI SÖS (S1), Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Britta Barkeling

KIB (CB), Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

Marcos Cavieres

KM (KM), Komparativ medicin

it-support@ki.se
08-524 822 22

LabMed (H5), Institutionen för laboratoriemedicin

it-support@ki.se
08-524 822 22

LIME (C7), Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Erik Attoff

Ludvig Andersson

MBB (C2), Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

it-support@ki.se
08-524 822 22

MEB, (C8), Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

it-support@meb.ki.se

Martina Stolt

MedH (H7), Institutionen för medicin, Huddinge

it-support@ki.se
08-524 822 22

MedS (K2), Institutionen för medicin, Solna

Magnus Mossfeldt

Klinisk Epidemiologi

kep-it@meds.ki.se

MMK (K1), Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Jan-Erik Kaarre

Zebastian Ahlberg

it@mmk.ki.se
08-517 794 09

MTC (C1), Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

it-support@ki.se
08-524 822 22

Neuro (C4), Institutionen för neurovetenskap

it-support@ki.se
08-524 822 22

NVS (H1), Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

it-support@ki.se
08-524 822 22

Dentmed (OF), Institutionen för odontologi

Jörgen Jönsson

OnkPat (K7), Institutionen för onkologi-patologi

Jobel Teklebrhan

GPH (K9), Institutionen för global folkhälsa

it-support@ki.se
08-524 822 22

UF, Universitetsförvaltningen

it-support@ki.se
08-524 822 22