Kvalitetssystemet

Här finner du system och verktyg för att säkra, utvärdera och utveckla kvalitet inom forskning, utbildning, forskarutbildning och administration på KI.

Sammanhållet Kvalitetssystem