Skip to main content

Kvalitetssystemet

Här finner du system och verktyg för att säkra, utvärdera och utveckla kvalitet inom forskning, utbildning, forskarutbildning och administration på KI.

Sammanhållet Kvalitetssystem

SA
Sara Aldén
2019-09-06