Kurslaboratorium vid institutionen för Medicinsk biokemi och biofysik (MBB)

De kurslaboratorier som MBB tillhandahåller för undervisning är belägna vid Scheelelaboratoriet, Scheeles väg 2, hus A2-A3.

Kurslaboratorierna har för närvarande status som core-facilitet vid KI och utnyttjas i dagsläget av tre program, läkarprogrammet, tandläkarprogrammet och kandidatprogrammet i biomedicin. Kurslaboratorierna är skräddarsydda för undervisning inom biokemi och kemi och utnyttjas inte för annan verksamhet. Maximal kapacitet för utnyttjande vid laborationer är ca. 80 studenter som samtidigt kan utföra laborationer.

Laboratoriet är utrustad med dragskåp med stor kapacitet, särskilt anpassad för laborationer inom organisk kemi. Laboratoriet är utrustad med nödvändig apparatur och instrument för undervisning inom kemi och biokemi, t. ex. spektrofotometrar, gaskromatograf, vågar, vattenbad, pipetter osv. Laboratoriet tas om hand av kunnig servicepersonal. Kurslaboratorierna är bokningsbara för all undervisning vid KI och finns beskriven på KI/MBB:s hemsida.

Kontaktperson:

Gunter Schneider

Anknuten till Forskning