IPL - starta och utveckla interprofessionell utbildning och lärande

En guide för dig som vill utveckla interprofessionellt lärande (IPL) / interprofessionell utbildning (IPE) tillsammans med olika professioner, för att stärka studenternas lärande. Guiden är tänkt som en vägledning för att komma igång, inspiration för att komma vidare, eller se alternativa sätt att arbeta.

Guiden är upplagd som en steg för steg-guide med "Bakgrund", "Starta & förankra", "Aktivitet" och "Resurser".

IPL-guide