undervisning för läkarstudenter

IPL-guide - starta och utveckla interprofessionell utbildning och lärande

En guide för dig som vill utveckla interprofessionellt lärande (IPL)/interprofessionell utbildning (IPE) tillsammans med olika professioner, för att stärka studenternas lärande. Guiden är en vägledning för att komma igång, inspiration för att komma vidare, eller för att se alternativa sätt att arbeta.

Guiden är upplagd som en steg för steg-guide med "Bakgrund", "Starta & förankra", "Aktivitet" och "Resurser".

IPL-guide