IPL - Aktiviteter

IPL-aktiviteterna kan användas som inspiration och modifieras efter situation.

Aktivitetskort

Aktivitetskorten är ett stöd för handledare att på ett strukturerat sätt initiera interprofessionella aktiviteter och underlätta för studenter att uppnå interprofessionella lärandemål.

Aktiviteter inom IPL, framtagna av Region Stockholm.
IPL aktivitetskort. Foto: Region Stockholm.

Korten är framtagna av Region Stockholms utbildningsråd.

Aktiviteter

  • Hembesök i primärvården 
  • Intravenös läkemedelsordination
  • Kommunikationsövning via telefon 
  • Mottagningsbesök Fysioterapeut- Läkare 
  • Mottagningsbesök på VC eller Rehab 
  • Nutrition 
  • Patientfallsseminarium i primärvården 
  • Patientsäker kommunikation 
  • Rond 
  • Skuggning av annan profession 

Länkar till korten finns på: Pedagogiska verktyg för VIL-samordnare samt AKA och handledare (Region Stockholm).

JF
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2022-09-02