Institutionsgrupp KI Syd

Institutionerna vid KI södra campus

Profile image

Matti Sällberg

Dekan KI Syd

Dekanen är institutionsgruppens röst i fakultetsnämnden och deltar i rektors möten med prefekter och i prefekt- och AC internat samt prorektors möten med kliniska prefekter och vicerektorer 2ggr/månad (KI-klin).

Dekan Syd har tillsammans med berörd institutionsledning initierat och startat Centrum för Biostatistik och Bioinformatik (CBB) samt Centrum för Nutrition. 

Nedan ett axplock ur Dekan Syds övriga uppdrag:

 • Ledamot i rektors Strategiska samverkansråd
 • Ledamot i Ledningsgruppen för KI/Region Stockholm
 • Ledamot i styrelsen för CIMED
 • Ledamot i styrelsen för Flemingsberg Science 
 • Ledamot i styrgruppen för NHV Region Stockholm (nationell högspecialiserad vård)
 • Ledamot i styrgruppen för Nya Läkarutbildningen
 • Ledamot i Lärosätesrådet på Campus Flemingsberg (rektorer/dekaner för högskolorna i Campus Flemingsberg)
 • Ledamot i styrgruppen för KI Centrum för hälsokriser
 • Ledamot i styrelsen för Vinnovaprojektet NextGenNK
 • KI Syd distinguished lecture series 
 • Leder arbetsgrupp för Hälsosamt Åldrande för KI och Stockholms stad
 • Samverkan KI-kommuner
 • Representerar KI i officiella sammanhang
 • Rekrytering av prefekter
 • Arrangerar tillsammans med K Collaboration in Science konferens

Utöver det möten och kontakter om specifika frågor, ofta institutionsrelaterat eller relaterat till samverkan med region S eller campus Flemingsberg men även strategiska frågor för hela KI.  

Frågor vi arbetat med 2019-2023

 

Dekanstöd/administratör

Profile image

Marie Franzén

Samordnare

Forskning vid KI Syd

Merparten av forskning som utförs vid KI Syds institutioner är kartlagd och sammanställd i en databas (Excel) där det går att söka och sortera. På web finns hela KI:s forskning presenterad på https://ki.se/forskning.

Infrastruktur vid KI Syd

Den infrastruktur som finns på KI Syds institutioner är kartlagd och presenterad på staff.ki.se. Där finns också information om Center för Bioinformatik och Biostatistik (CBB)

Föreläsningsserie KI Syd Distinguished Lecture

Föreläsningsserien initierades 2021 och håller 2-4 föreläsningar per år.

Institutionsgruppens möten våren 2024

Onsdagar 8:00-9:00 (digitalt) med start 17/1

En onsdag/månad ett längre fysiskt möte 8:00-11:30:
24/1
14/2
13/3
24/4
29/5 (på KI SÖS)
19/6

 

Nyheter och evenemang

KI Syd nyheter

KI Syd kalender

MS
Innehållsgranskare:
Marie Franzen
2024-03-06