Skip to main content

Institutionsgrupp KI Syd

Institutionerna vid KI södra campus

Missing ALT text.
Maria Eriksdotter, Professor, Överläkare

Dekan

Maria Eriksdotter

Telefon:08-524 864 79

E-post:Maria.Eriksdotter@ki.se

Dekanen är institutionsgruppens röst i fakultetsnämnden och deltar i rektors möten med prefekter samt prorektors möten med kliniska prefekter och vicerektorer 2ggr/månad.

Dekan KI Syd deltar även i:

 • KI/SLL ledningsmöten
 • CIMED ledningsgrupp (adjungerad)
 • Styrgruppen NHV Region Stockholm (nivåstrukturering av vård)
 • Prorektors kvalitetsråd ”Samordningsgrupp för kvalitetsarbete”
 • Styrgruppen för ”Sammanhållet verksamhetsstöd”
 • Styrgruppen för ”Nya läkarprogrammet”
 • Arbetsgruppen Forskning i nätverkssjukvården
 • Arbetsgruppen  Affiliering av Capio S:t Görans sjukhus
 • Arbetsgruppen för ”Värdegrund på KI” inför Strategi 2030

Dekanstöd/administratör

  Aktuella frågor vi arbetar med just nu

  • Prefektrekrytering vid NVS och MedH
  • Lokalfrågor: KI hyror, framtida brist på utbildningslokaler i Huddinge (våren 2020)
  • Risken för bristande kompetensförsörjning på KI inom forskning och utbildning
  • Strategiska rekryteringar via CIMED
  • Infrastruktur- KI Syd infrastrukturråd är inrättat
  • FoUU-medel
  • Akademiskt specialistcentrum på Syd?
  • Hur skall vård och forskning hänga med när vården flyttar ut? (Pågående diskussioner med Capio/S:t Görans sjukhus)
  • Avsiktsförklaring gällande samarbete med Huddinge kommun/Widerströmska gymnasiet
  • Arrangera ett etiksymposium våren 2020

   

  Institutionsgruppens möten hösten 2019

  26/8 - 11/9 - 14/10 - 24/10 - 12/11 - 12/12

   

  Nyheter och evenemang

  KI Syd nyheter

  KI Syd kalender