Institutionsgrupp KI Syd

Institutionerna vid KI södra campus

Dekanen är institutionsgruppens röst i fakultetsnämnden och deltar i rektors möten med prefekter samt prorektors möten med kliniska prefekter och vicerektorer 2ggr/månad (KI-klin).

Dekan KI Syd deltar även i:

 • KI/Region Stockholm ledningsmöten
 • CIMED ledningsgrupp
 • Styrgruppen NHV Region Stockholm (nivåstrukturering av vård)
 • Resursgruppen för äldres hälsa under Covid-19
 • Interdiciplinär resursgrupp post-pandemin (KIRP)
 • Flemingsberg Science
 • Prorektors kvalitetsråd ”Samordningsgrupp för kvalitetsarbete”
 • Styrgruppen för ”Nya läkarprogrammet”

Dekanstöd/administratör

Marie Franzén

Samordnare

Forskning vid KI Syd

Merparten av forskning som utförs vid KI Syds institutioner är kartlagd och sammanställd i en databas (Excel).

Infrastruktur vid KI Syd

Den infrastruktur som finns på KI Syds institutioner är kartlagd och presenterad på staff.ki.se. Där finns också information om det nyligen inrättade Center för Bioinformatik och Biostatistik (CBB)

Aktuella frågor vi arbetar med just nu

 • Covid-19
 • Samverkan med Region Stockholm (K Huddinge/K Solna/SÖS/SLSO)
 • Uppstart samarbete med närliggande kommuner
 • Utveckling och samverkan vid Campus Flemingsberg
 • Lokalfrågor: KI hyror, framtida brist på utbildningslokaler i Huddinge
 • Kompetensförsörjning på KI inom forskning och utbildning
 • Rekryteringar
 • Infrastruktur KI Syd - inventering och strategi
 • Forskning vid KI Syd
 • Center för Bioinformatik och Biostatistik vid KI Syd
 • FoUU-medel
 • Akademiskt specialistcentrum på Syd?
 • Hur skall vård och forskning hänga med när vården flyttar ut?
 • Life Science-konferens 25/5-2021
 • Arrangera ett etiksymposium september 2021

Frågor vi arbetade med 2019-2020

Institutionsgruppens möten våren 2021

Torsdagar 8:00-9:00 tills vidare med start 14/1

 

Nyheter och evenemang

KI Syd nyheter

KI Syd kalender