Institutionsgrupp KI Syd

Institutionerna vid KI södra campus

Dekanen är institutionsgruppens röst i fakultetsnämnden och deltar i rektors möten med prefekter samt prorektors möten med kliniska prefekter och vicerektorer 2ggr/månad (KI-klin).

Dekan KI Syd deltar även i:

 • KI/Region Stockholm ledningsmöten
 • CIMED ledningsgrupp
 • Styrgruppen NHV Region Stockholm (nivåstrukturering av vård)
 • Resursgruppen för äldres hälsa under Covid-19
 • Interdiciplinär resursgrupp post-pandemin (KIRP)
 • Flemingsberg Science
 • Prorektors kvalitetsråd ”Samordningsgrupp för kvalitetsarbete”
 • Styrgruppen för ”Nya läkarprogrammet”

Dekanstöd/administratör

Marie Franzén

Samordnare

Forskning vid KI Syd

Merparten av forskning som utförs vid KI Syds institutioner är kartlagd och sammanställd i en databas (Excel).

Infrastruktur vid KI Syd

Den infrastruktur som finns på KI Syds institutioner är kartlagd och presenterad på staff.ki.se. Där finns också information om det nyligen inrättade Center för Bioinformatik och Biostatistik (CBB)

Föreläsningsserie KI Syd Distinguished Lecture

En ny föreläsningsserie har initierats, första föreläsningen skedde 4/5-2021.

Aktuella frågor vi arbetar med just nu

 • Covid-19
 • Samverkan med Region Stockholm (K Huddinge/K Solna/SÖS/SLSO)
 • Uppstart samarbete med närliggande kommuner - avtal klart med Huddinge kommun
 • Utveckling och samverkan vid Campus Flemingsberg
 • Lokalfrågor: KI hyror, framtida brist på utbildningslokaler i Huddinge
 • Kompetensförsörjning på KI inom forskning och utbildning
 • Rekryteringar
 • Infrastruktur KI Syd - strategi
 • Forskning vid KI Syd
 • Center för Bioinformatik och Biostatistik vid KI Syd
 • FoUU-medel
 • Akademiskt specialistcentrum på Syd?
 • Hur skall vård och forskning hänga med när vården flyttar ut?
 • Vetenskaplig konferens "Collaboration in Science" KI-K Huddinge 6-7/10-2022
 • Arrangerade ett etiksymposium 30 mars 2022

Frågor vi arbetade med 2019-2021

Institutionsgruppens möten våren 2023

Onsdagar 8:00-9:00 - en onsdag/månad ett längre fysiskt möte.

 

Nyheter och evenemang

KI Syd nyheter

KI Syd kalender

ME
Innehållsgranskare:
Marie Franzen
2023-03-20