fubas

Fubas

Systemstöd för forskarutbildningskurser

Just nu

Just nu

6 maj 2024 är sista dag att skicka in en ny eller reviderad kursplan (via Fubas) för granskning, för kurs som planeras inom forskarskola, med kursstart höstterminen 2024.

Preliminär kurskatalog publiceras 8 april.

Ansökningsperiod för forskarutbildningskurser 15 april - 6 maj.

Stöd för dig som ska arbeta i Fubas