Fristående bloggar i WordPress

Karolinska Institutet har en installation av verktyget Wordpress för bloggar. Beställ en blogg genom att fylla i formuläret.

Här kan du önska ett namn på din blogg. Inga å,ä eller ö och inga versaler. Ej heller några mellanslag eller specialtecken annat än _. Adressen blir oftast "blog.ki.se/xxx" men kan också vara xxx.ki.se om så behövs. 
Beskriv vad bloggen ska användas till
Vem vänder du dig till med bloggen. 
Den eller de personer som kommer att arbeta med bloggen.
KI webbförvaltning
2023-06-30