Forskar-AT

Forskar-AT är en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen. En aktiv forskningsverksamhet vid KI är en förutsättning för att få ett forskar-AT block.

Om forskar-AT

Forskar-AT innebär att läkare som gör allmäntjänstgöring (AT) kan kombinera den vanliga kliniska allmäntjänstgöringen (18-21 månader) med upp till 12 månaders forskning. AT-läkaren får ledigt från den kliniska tjänstgöringen för forskning vid KI och KI ersätter institutionen för lönekostnaden (schablonbelopp). Blocken inleds och avslutas med klinisk tjänstgöring och forskningsperioderna läggs in mellan de kliniska utbildningsavsnitten (vilket innebär att AT-tjänstgöringen förlängs med upp till 12 månaders forskning).

Forskar-AT kan sökas av både doktorander på KI och disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid KI.

Utlysningar

Utlysning av forskar-AT sker två gånger om året. Läs mer om utlysning av forskar-AT.

Lön under forskningstiden och nuvarande utbetalningsschabloner

Lön under forskningstiden på KI (pdf) utbetalas av institutionen där forskningen sker. KI finansierar forskningstiden och utbetalning av en schablonsumma sker till institutionen. För att utbetalning till institutionen ska ske ska rekvisition och KI:s anställningsavtal för den aktuella forskningsperioden skickas in till handläggare Kia Olsson, forskar-at@ki.se, Grants Office, KI.

Information och blankett för rekvirering av medel

Utbetalningsschablonerna är relaterade till nivån för de avtalsmässiga lönerna för doktorander och disputerade med läkarexamen, och räknas upp vid eventuella förändringar i KI:s lönetrappa för doktorandanställningar. I utbetalningsschablonerna ingår även ersättning för lönekostnadspålägg (LKP) och institutionens indirekta kostnader (INDI).

Löneförhandling för disputerade görs med respektive institution.

Doktorander ska i normalfallet följa det lokala kollektivavtalet för doktorander.

Frågor om ansökan och om AT-tjänstgöringen?

Frågor om ansökningsprocessen:

HR-konsult, Karolinska Universitetssjukhuset: Susanne Rodehav 

Frågor om schemaläggning:

Karolinska Universitetssjukhuset: Linda Brännström och Hannes Jansson på Huddinge samt Peter Bergmark och Agnieszka Popowicz på Solna. 

Danderyds sjukhus: Studierektor för AT Anthony Jilert

Södersjukhuset: Sektionschef HR-avdelningen Susanne Karlsson

Capio S:t Göran: Christopher Tägtström, Studierektor för AT

Övriga frågor om AT-tjänstgöringen:

Karolinska Universitetssjukhuset: Cecilia Wredberg, AT-chef

Danderyds sjukhus: Anthony Jilert, Studierektor för AT

Södersjukhuset: Fredrik Larsson, AT-chef

Capio S:t Göran: Christopher Tägtström, Studierektor för AT

Frågor om rekvirering av medel eller schablonbelopp:

 

Handläggare, forskar-AT

Kia Olsson

E-post:forskar-at@ki.se